Pansionātu un bērnunamu iemītniekiem par dzīvesvietas deklarēšanu vairs nebūs jāmaksā
Bērni no valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm vai audžuģimenēm, kā arī pansionātā vai patversmē mītošas personas turpmāk būs atbrīvotas no valsts nodevas maksāšanas par dzīvesvietas deklarēšanu.

To paredz šodien valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju.

Patlaban ikviens iedzīvotājs savu dzīvesvietu var deklarēt attiecīgās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kā arī interneta mājaslapā "www.latvija.lv". Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā, personai jāmaksā valsts nodeva trīs latu apmērā, turpretim dzīvesvietas deklarēšana internetā ir bez maksas.

www.mk.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *