Slimnīcās sniegtās neatliekamās palīdzības gadījumu skaits būtiski pārsniedz plānoto
Latvijas iedzīvotājiem slimnīcās sniegtās neatliekamās palīdzības gadījumu skaits šā gada pirmajā pusgadā būtiski pārsniedz Veselības ministrijas (VM) plānoto un arī apmaksāto gadījumu skaitu par 25% līdz 85%, teikts Latvijas Slimnīcas biedrības vēstulē Valsts prezidentam, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, Ministru prezidentam, veselības ministram un Latvijas Pašvaldību savienībai.

Sniegto pakalpojumu apmaksa tikai līgumos noteiktās kvotas ietvaros slimnīcām rada būtiskus finansiālus zaudējumus, ņemot vērā to, ka pacientu skaits ievērojami pārsniedz plānoto, savukārt apmaksas tarifu neatbilstība reālajām pacientu ārstēšanās izmaksām, sevišķi sarežģītu un ielaistu saslimšanu gadījumos, vēl papildus pasliktina slimnīcu finansiālo stāvokli.

Šādi finansiālie zaudējumi nopietni ierobežo turpmāko veselības aprūpes funkciju pildīšanu un apdraud Latvijas iedzīvotāju iespēju saņemt savlaicīgu palīdzību slimnīcās, uzskata biedrības pārstāvji.

Lai saglabātu un garantētu Latvijas iedzīvotāju nepieciešamās neatliekamās palīdzības saņemšanas iespēju slimnīcās līdz šā gada beigām, Latvijas Slimnīcu biedrība aicina valdību un atbildīgās amatpersonas nodrošināt papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu neatliekamās palīdzības sniegšanai slimnīcās atbilstoši reālajam slimnieku skaitam un faktiskajām izmaksām 2011.gadā.

Līdzīga situācija ar neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas apmaksas nodrošināšanu atkārtojas jau trešo gadu pēc kārtas, par ko jau tika informētas Veselības ministrijas atbildīgās institūcijas, kā arī Ministru prezidents un Saeimas Sociālo un darba lietu komisija 2011.gada sākumā, norāda Latvijas Slimnīcu biedrība.

Kā ziņots, šonedēļ valdība nolēma piešķirt 6,6 miljonus latu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem VM. Līdzekļi paredzēti samaksai ārstniecības iestādēm par sekundāriem ambulatoriem veselības aprūpes pakalpojumiem, ārstniecības iestādēm pacientu iemaksu kompensācijai par atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām, iedzīvotājiem ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu un medicīnas preču iegādes izdevumu kompensācijai, kā arī slimnīcu saistību segšanai par trūcīgām un maznodrošinātām personām pirmajā pusgadā.

Sākotnēji VM lūgusi piešķirt 12 681 382 latus, balstoties uz prognozi par līdzekļu nepieciešamību visam gadam.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *