Noslēgusies otrā atklātā projektu iesniegumu atlase sociālo pakalpojumu attīstīšanai reģionos
Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - NVA) ir saņemti 198 projektu iesniegumi Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) atbalstītās aktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrajā kārtā. Projektos plānots attīstīt un ieviest sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas pietuvināti ģimenes videi - dienas centrus, mobilo brigāžu un aprūpes mājās pakalpojumus, patversmes, krīzes centrus, specializētās darbnīcas u.c. Projektu īstenotājiem sociālo pakalpojumu attīstīšanā nebūs jāiegulda līdzfinansējums, jo projekta īstenošanas izmaksas 100% apmērā segs ESF atbalsts. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 2011.gada 11.jūlijs.

Visaktīvākie projektu iesniedzēji bijuši Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu sniedzēji, no kuriem saņemta 91 ideja sociālo pakalpojumu attīstībai. Savukārt no Vidzemes plānošanas reģiona saņemti 34 projektu iesniegumi, no Latgales - 29, no Zemgales - 23, bet no Kurzemes plānošanas reģiona - 21 projekta iesniegums.

Kopējais otrajai projektu iesniegumu atlasei pieejamais finansējums ir 5,6 miljoni latu. Katram plānošanas reģionam ir piešķirts noteikts finansējuma apjoms jeb kvota: Rīgas plānošanas reģionam - 1 838 843,73 latu, Latgalei - 1 376 464,15 latu, Zemgalei - 930 939,22 latu, Kurzemei - 790 483,69 latu un Vidzemei - 681 490,21 latu. Viena projekta īstenošanai var piešķirt finansējumu ne vairāk kā 100 000 latu apmērā.

Projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultāti būs zināmi š.g. novembrī.

Atgādinām, ka šobrīd Latvijas reģionos tiek īstenoti 38 sociālo pakalpojumu attīstīšanas projekti, kas ESF atbalstu 3,5 miljonu latu apmērā saņēma pērn.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *