Rietumu Bankas labdarības fonds palīdz uzlabot biedrības „Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem" telpas
Par Rietumu Bankas labdarības fonda līdzekļiem ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija biedrības "Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem" telpās. Bez signalizācijas sistēmas biedrība savās telpās nevarētu nodarboties ar bērniem - nodrošinot vingrošanu un rehabilitāciju, nevarētu sanākt kopā ar vecākiem uz sapulcēm un semināriem, jo signalizācijas nepieciešamību šādās telpās pieprasa likums.

Biedrības "Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem" pirmsākumi meklējami jau 1999.gadā, kad kopā sanāca vairāku bērnu ar kustību traucējumiem (cerebrālā trieka u.c.) ģimenes un pārrunāja problēmas, kas saistītas ar viņu bērnu veselības uzlabošanu, izglītības iespējām un regulāras rehabilitācijas nodrošināšanu. Tikšanās reizes kļuva arvien biežākas un arvien vairāk līdzinājās nelielas organizācijas sapulcēm, tādēļ vecāki pieņēma lēmumu par biedrības dibināšanu, kas palīdzētu apvienot ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām - bērni ar kustību traucējumiem. Lai kopīgiem spēkiem sekmīgāk risinātu problēmas un varētu piesaistīt atbalstītājus izvirzīto mērķu realizācijai, biedrībai bija nepieciešams juridisks statuss. Nu jau 10 gadus biedrība regulāri rīko seminārus, vasaras nometnes un koncertus bērniem ar kustību traucējumiem, biedrības telpās notiek bērnu rehabilitācija un vingrošana, tikšanās ar vecākiem u.c. Biedrībā reģistrējušies simtiem ģimeņu, kam ir bērni ar kustību traucējumiem.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *