Konstatēti nepamatoti uzrādīti veselības aprūpes pakalpojumi 232 000 latu apmērā
Veselības inspekcija 2010.gadā un 2011.gada 1.ceturksnī pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir konstatējusi pārkāpumus un pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atgriešanu veselības aprūpes budžetā vai pacientiem 232 tūkstošu latu apmērā.

Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir saistīti ar uzrādīto pakalpojumu neatbilstību faktiski veiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas izpaužas pierakstījumos vai neatbilstošu manipulāciju uzrādīšanā. Otra lielākā pārkāpumu grupa ir saistīta ar veselības aprūpes organizācijas noteikumu neievērošanu. Visvairāk šādi pārkāpumi konstatēti slimnīcās un ambulatorās ārstniecības iestādēs, kā arī pārkāpumi konstatēti primārā veselības aprūpē, piemēram, par kārtības neievērošanu, veicot pacientu veselības aprūpi mājās, SIA "Cilvēks" jāatgriež valstij 5162 lati.

Minēto iemeslu dēļ Veselības inspekcija un Veselības norēķinu centrs 09.05.2011. iesniedza Veselības ministrijā priekšlikumus uzraudzības pastiprināšanai, izveidojot vienotu sankciju sistēmu un papildinot esošos iedarbības mehānismus ar diferencētiem līgumsodiem, naudas sodiem un citiem līgumu darbību ietekmējošiem mehānismiem, tai skaitā, regulāru informācijas publiskošanu par pārkāpējiem, kas paredz arī grozījumus 19.12.2006. MK noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai skaidri definētu iespējamo ārstniecības iestāžu atbildību pārkāpumu gadījumos.

Turpmāk Inspekcija regulāri, reizi ceturksnī sniegs plašāku informāciju par veikto pārbaužu rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem. 2010.gada un 2011.gada 1.ceturkšņa pārbaužu rezultātus skatīt Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv, sadaļā Veselības aprūpe / Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi / Būtiskākie pārkāpumi ārstniecības iestāžu pakalpojumu uzskaitē un līgumu nosacījumu ievērošanā.

Aicinām arī iedzīvotājus, kuri lieto e-pakalpojumu "Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi" portālā www.latvija.lv (sadaļā E-pakalpojumi / Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi / Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi), informēt Veselības inspekciju, ja konstatējat pakalpojumus vai izmeklējumus, kuri Jums nav veikti.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *