Labklājības nozarē izveidos vienotu informācijas sistēmu LabIS
Lai uzlabotu labklājības nozares klientu apkalpošanu, kā arī palielinātu klientu pašapkalpošanos jeb e-pakalpojumu apjomu, labklājības nozarē plānots pakāpeniski apvienot nozares iestāžu informācijas sistēmas vienotā informācijas apstrādes vidē LabIS.

Šādas izmaiņas nepieciešamas, jo šobrīd labklājības nozares iestāžu informācijas sistēmu attīstība notiek sadrumstaloti pa atsevišķām iestādēm, un tai nereti pietrūkst savstarpējās koordinācijas. Tāpat pašreizējā situācijā praktiski visi nozares pakalpojumi tiek sniegti, apkalpojot klientus klātienē.

Pēc projekta realizācijas būtiski pieaugs to nozares pakalpojumu skaits, ko varēs piešķirt klientam neapmeklējot atbildīgo iestādi. To varēs panākt, ieviešot klientu pašapkalpošanos, izmantojot e-pakalpojumus, kā arī ieviešot klientu apkalpošanas un pakalpojumu apstrādes procesu izmaiņas, deleģējot klientu primārās apkalpošanas funkcijas specializētai klientu apkalpošanas struktūrvienībai jeb iestādei, kas šīs funkcijas spēj veikt visu nozares iestāžu vārdā.   

Pēc plānoto izmaiņu veikšanas:

  • klients varēs pieteikties un saņemt nozares pakalpojumus elektroniski jebkurā vietā, kur pieejams internets, tādējādi ietaupot laiku un ceļa izdevumus;
  • ieviešot e-pakalpojumus, būtiski samazināsies klātienē pieteikušos klientu skaits, kas prasīs mazākus cilvēkresursus klientu apkalpošanai;
  • klientu apkalpošanas procesu varēs atdalīt no pakalpojuma sniegšanas un centralizēt nozares ietvaros vai pat deleģēt starpresoru vai pašvaldību vienas pieturas aģentūrām;
  • nozarē būs nodrošināta vienota Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pārvaldība, kas dos iespēju stratēģiski izmantot kopīgos IKT resursus un pārvaldīt izmaksas nozares griezumā;
  • nodrošināts efektīvs IKT atbalsts turpmāku institucionālo reformu veikšanai.

Vienlaikus vienotas labklājības nozares informācijas apstrādes vides izveidošana pozitīvi ietekmēs arī citas valsts un pašvaldību iestādes, jo tām labklājības nozare varēs nodrošināt pieeju pilnīgiem un ticamiem datiem savu pakalpojumu sniegšanai, kas mazinās administratīvo slogu arī šo pakalpojumu sniegšanai.

Informācijas sistēmas ieviešanai nepieciešami 2,79 milj. latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 5.jūlijā, valdībā izskatītais informatīvais ziņojums Par vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstības koncepciju.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *