Jūrmalā būs dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
8.jūlijā plkst. 15.00 Jūrmalā, Nometņu ielā 2a - 117, tiks atklāts bērnu dienas aprūpes centrs, kas izveidots ar ESF apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" finansētā projekta "Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem" finansiālu atbalstu.

Dienas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vadīs Mirdza Liepiņa, kas pati ir mūzikas terapijas speciāliste, psihoterapeite ar pieredzi individuālā un ģimeņu konsultēšanā un pašlaik turpina mācības Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Viņas komandā būs vēl divi darbinieki - speciālā pedagoģe un logopēde Līga Hauka un sociālā darbiniece Aija Tuņa, kurai ir pieredze ergoterapijā.

Pakalpojumi centrā būs bez maksas. Pirmos divus gadus tos apmaksās no Eiropas Savienības projekta līdzekļiem, bet tālāk par šo pakalpojumu gādās pašvaldība atkarībā no savām finanšu iespējām.

Dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveidots, sadarbojoties Jūrmalas pilsētas domei un Nodarbinātības valsts aģentūrai, un tajā vienlaikus var uzņemt 15 bērnus. Jaunais pakalpojums atbilst Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmai alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem laika posmam līdz 2016.gadam.

Dienas centrs darbosies darbdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, un pakalpojums būs bez maksas.

Pakalpojumam var pieteikt Jūrmalas pilsētā deklarētus bērnus ar funkcionāliem traucējumiem (arī garīga rakstura) no 3 līdz 18 gadu vecumam. Dienas centrs paredzēts bērniem, kuri nespēj iekļauties pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu speciālās programmas sistēmā vai atrodas mājas apmācībā, bet kontakti ar vienaudžiem un citiem sabiedrības locekļiem ir vajadzīgi.

Plašākai informācijai un uzziņām var vērsties domes Labklājības pārvaldē; e-pasts: labpa@inbox.lv. Interesentus pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 uzklausīs un konsultēs projekta administratore Sarmīte Blūzmane (tālrunis 67767347) vai dienas centra vadītāja Mirdza Liepiņa darbdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00; tālrunis 27818126.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *