Ja vēlaties strādāt par pavadoni-asistentu Jūrmalā
Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā "Pavadoņu pakalpojuma izveide un ieviešana Jūrmalā" drīzumā sāksies pavadoņa asistenta apmācība programmā "Pavadoņa asistenta darbs ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām".

Projektu pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" izstrādāja, pilnveidojot savu pakalpojumu klāstu atbilstīgi Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmai alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem laika posmam līdz 2016.gadam. Jūrmalas pašvaldībā pieejams ļoti plašs šāda veida pakalpojumu klāsts, kas nemitīgi papildinās ar jauniem piedāvājumiem, jo Jūrmalas pilsētas dome un tās Labklājības pārvalde sociālajiem un veselības jautājumiem pievērš ļoti lielu uzmanību. Ne velti Jūrmala ir vienīgā Latvijas pilsēta, kas ieguvusi starptautiski atzītu Veselīgas pilsētas statusu

Pavadoņu asistentu apmācība notiks bez maksas: pirmās grupas desmit personu trīs mēnešu apmācība sāksies 1.augustā, otrās grupas - 1.decembrī.

Programmas apguvei aicina pieteikties personas, kuras vēlas strādāt par pavadoņiem asistentiem Jūrmalas sociālās aprūpes centrā un atbilst šādām prasībām:

•vispārējā vidējā izglītība;

•valsts valodas zināšanas vismaz vidējā pakāpē vidējā līmenī;

•pieredze darbā ar mērķgrupu tiks uzskatīta par priekšrocību.

Lūgums interesentiem pieteikties apmācībai līdz 2011 gada 25.jūlijam plkst. 11.00, iesniedzot pieteikumu (brīvā formā), dzīves parakstu un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas personīgi pašvaldības aģentūrā "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs", Strēlnieku prosp.38, Jūrmala, LV-2015, 10.kotedžā, 2.stāvā, lietvedībā no plkst. 8.00 līdz 16.00 (pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.00). Sīkāka informācija pa tālruni - 67760569 (projekta klientu piesaistes koordinators).


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *