Ierosina atkārtoti caurlūkot civillietas, kuros iesaistīti cilvēki ar invaliditāti sakarā ar darba līgumu uzteikšanu
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) aicina Labklājības ministriju (Ilona Jurševska) nekavējoties uzsākt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un tās filiāļu pārbaudes visā Latvijā, lai noskaidrotu, kā tiek izlietota valsts nauda, kas tiek piešķirta biedrībām/uzņēmumiem subsidēto darba vietu izveidošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (invalīdiem).

Vienlaikus nepieciešams apzināt visus darbiniekus, kuri iesaistīti subsidētās darba vietās, lai noskaidrotu, vai tik tiešām ar šiem darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi, vai šie darbinieki veic kādus darbus, vai par to tiek maksāta alga un kādā apmērā, un vai tas atbilst darba līgumā noteiktajai summai. Būtu nepieciešams apzināt arī tos darbiniekus, kuri pēdējos 3–5 gados tika atbrīvoti no darba biedrībās/uzņēmumos it kā par dažāda veida pārkāpumiem, vai pēc vienošanās, lai noskaidrotu, vai atlaižot darbinieku, nav pārkāptas viņa tiesības turpināt darbu, saņemt atbilstošu darba samaksu, piemaksas, vai nav notikuši cita veida ļaunprātības, liedzot darbiniekiem ar īpašām vajadzībām turpināt darbu.

LIDA satraukta, ka pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (invalīdiem), kuri jau tā ir daudz smagākā stāvoklī savas slimības vai organisma īpatnības dēļ, kuriem ir grūti atrast darbu, tiek apkrāpti, jo atrodas personas, kas uz invalīdu rēķina vēlas uzdzīvoties, vienlaikus apkrāpjot/apzogot valsti. Nožēlojami, ka valsts institūcijas, t.sk. NVA, nav spējušas ilgstoši atpazīt krāpniekus un apturēt to noziedzīgu rīcību.

Latvijā nav izveidojusies kontroles sistēma, lai nepieļautu izmantot invalīdus vergu statusā, vai pieņemot subsidētās darba vietās personas ar īpašam vajadzībām, faktiski darbs netiek veikts, bet alga, kuru domāta darbiniekam, tiek piesavināta.

LIDA aicina Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču ierosināt atkārtoti caurlūkot visas tās civillietas, kuros bija iesaistīti personas ar īpašām vajadzībām (invalīdi) sakarā ar darba līguma uzteikšanu, jo pastāv iespēja, ka tiesas nespēja atpazīt likuma pārkāpumus, uzteicot darba līgumus. Arodbiedrības rīcībā ir lietas Nr. C38036608, kura tika ierosināta saistībā ar nepamatotu darba līguma uzteikšanu personai ar īpašām vajadzībām, jo persona vēlējās strādāt, bet darba devējs biedrība esot veikusi krāpnieciskas darbības.

Arodbiedrības pienākums aizstāvēt visus strādājošus, arī ar īpašām vajadzībām, kuriem ir daudz grūtāk panākt savu aizkārto tiesību aizsardzību. Vienlaikus problēmai jāpievērš visas sabiedrības uzmanība, jo noziedzīgi nodarījumi notiek tur, kur nav atklātības, kur cenšas piesegt nelikumības ar it kā cēliem mērķiem.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *