Rehabilitācijas seminārs bērniem ar kustību traucējumiem Vaivaros
Biedrība "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem" sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu ir uzsākusi īstenot Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētu apakšprojektu "Vasaras pēdiņas nākotnei", kas paredz veicināt Latvijas bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā un mazinātu viņu sociālo atšķirtību. Laikā no 2011.gada 8.jūlija līdz 24.jūlijam Jūrmalā tiks rīkots vasaras seminārs bērniem un jauniešiem, kura pirmajā daļā piedalīsies 20 mazie bērni ar vecākiem, bet otrajā daļā Vaivaru seminārā iesaistīsies 30 lielie bērni jeb jaunieši.
Semināra laikā bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem būs iespēja apmeklēt dažādas veselību uzlabojošas nodarbības, saņemt dažādu speciālistu un ārstu konsultācijas, iesaistīties radošajās darbnīcās un sporta aktivitātēs, kā arī iepazīties ar jaunākajām medicīnas un sociālās rehabilitācijas metodēm, kuras semināra dalībnieki vēlāk kopā ar saviem pastāvīgajiem ārstiem varēs ieviest savā turpmākajā ikdienas aprūpē.

Komentāri
mamma
2011-06-29 09:30:04
Un kā var pieteikties ???
Vārds: *
Komentārs: *