2017-02-15 15:00:47 0 komentāri

Darba devējs no amata atbrīvo meiteni, jo viņa sirgst ar depresiju un to nav slēpusi. Šis notikums liek aizdomāties, cik gatava ir mūsu sabiedrība sadzīvot ar psihiatriska rakstura saslimšanām, cik toleranti esam un kādas ir sirgstošo tiesības, par to saruna Gimenes studijā.

lasīt tālāk

2017-02-15 14:07:43 0 komentāri

Pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem un nesaņem valsts vai pašvaldības finansētu sociālās aprūpes mājās pakalpojumu. Lai saņemtu pabalstu, bērnam ir jābūt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteiktai invaliditātei, izsniegtam atzinumam par īpašas kopšanas nepieciešamību un ģimenes ārsta atzinumam par bērna veselības stāvokli ar norādītu diagnozes kodu.

lasīt tālāk

2017-02-13 16:38:06 0 komentāri

9. februārī, stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kura jaunās normas attiecas gan uz klientiem, gan uz pakalpojumu sniedzējiem, tostarp precizēti finansējuma avoti. Izmaiņām likumā ir noteikti atšķirīgi spēkā stāšanās termiņi – vairāku gadu garumā, sākot ar šo gadu.

lasīt tālāk

2017-02-13 16:37:27 0 komentāri

Parenterālā barošana ir veids, kā bērns, kurš nevar caur gremošanas traktu uzņemt pārtiku, saņemt nepieciešamās uzturvielas infuzīvi jeb ar sistēmas palīdzību caur centrālo vēnu. Pārtikas vietā tiek ievadīti dažādi maisījumi, kas satur organismam būtiskas vielas un vitamīnus.

lasīt tālāk

2017-02-13 16:36:23 0 komentāri

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) vadītājs Andris Zīverts nācis klajā ar iniciatīvu mainīt komisijas vadītāju.

lasīt tālāk

2017-02-06 17:22:15 0 komentāri

Labklājības ministrijā notikusi pirmā darba grupas tikšanās par Vides pieejamības stratēģijas un Vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrādi.

lasīt tālāk

2017-02-06 17:19:02 0 komentāri

Saldus medicīnas centrs no 1. februāra kļuvis par pirmo ārstniecības iestādi Latvijā, kas darbnespējas lapu izrakstīšanu veic tikai e-vidē, savu informācijas sistēmu integrējot ar e-veselības sistēmu. Tas nozīmē, ka medicīnas iestādes pacientiem visas darbnespējas lapas turpmāk tiks atvērtas, pagarinātas vai noslēgtas tikai elektroniski.

lasīt tālāk

2017-01-31 19:32:52 0 komentāri

Ja jūs interesē sociālais darbs, 15. februārī gaidīsim pie mums Apeironā!

lasīt tālāk

2017-01-30 17:52:35 0 komentāri

Tikai puse no bērniem ar invaliditāti, kas var izmantot dažādus rehabilitācijas pasākumus veselības uzlabošanai par Eiropas fondu līdzekļiem, ir pieteikti šiem atbalsta pasākumiem. Par Eiropas naudu ģimenēm pienākas ne tikai logopēds, reiterapeits vai ergoterapeits, bet arī aukles ikdienā un 30-it dienu garš atelpas brīdis gadā.

lasīt tālāk

2017-01-30 16:02:01 0 komentāri

2017.gada janvārī – martā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests organizē praktiskās apmācības seminārus pirmās palīdzības pasniedzējiem, pamatojoties uz NMP dienestā apstiprinātām aktualizētām pirmās palīdzības apmācības programmu vadlīnijām un praktiskiem algoritmiem.

lasīt tālāk