2019-03-04 11:59:34

Informācija par Saeimas Sociālo un darba lietu u.c. komisiju sēdēs izskatāmajiem jautājumiem:

lasīt tālāk

2019-02-28 14:06:25

Lai uzlabotu zāļu pieejamību pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, no 1.aprīļa plānots paplašināt diagnožu klāstu, kam tiek nodrošināti valsts kompensējamie medikamenti, kā arī palielināt kompensācijas apmēru vairākām jau iekļautām diagnozēm psihisko un uzvedības traucējumu grupā.

lasīt tālāk

2019-02-28 14:03:45

25. februārī apvienība “Apeirons” savās telpās uzņēma vairāku organizāciju pārstāvjus, lai prezentētu projekta Success 4 All kursa latviešu valodas versiju, kura mērķis ir radīt pieejamu vidi uzņēmējdarbības veikšanai visiem, arī cilvēkiem ar invaliditāti vai zemu izglītības līmeni.

lasīt tālāk

2019-02-27 14:10:34

Par godu Pasaules dzirdes dienai, ko šogad pie mums atzīmēsim 2. martā, ikviens iedzīvotājs ir aicināts uz bezmaksas dzirdes pārbaudēm!

lasīt tālāk

2019-02-27 14:04:57

Pārbaudi dzirdi bez maksas! 1. martā LNS Surdotehniskās palīdzības centrs, svinot savu 25. dzimšanas dienu un atzīmējot Pasaules dzirdes dienu, aicina uz Atvērto durvju dienu, kurā katram apmeklētājam būs iespēja pārbaudīt savu dzirdi bez maksas.

lasīt tālāk

2019-02-27 14:03:15

Lai veicinātu „sistēmas bērnu” adopciju, viņu iespējas augt ģimenē, ar š.g. 1. jūliju paredzēts ieviest jaunu atbalsta veidu adoptētājiem – bērna adopcijas pabalstu par katru adoptēto bērnu, kurš līdz tam bijis ārpusģimenes aprūpē, līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Plānotais pabalsta apmērs ir minimālo uzturlīdzekļu apmērā, t.i., 107,50 EUR mēnesī par bērnu līdz 6 gadiem un 129 EUR mēnesī par bērnu no 7 līdz 18 gadiem. Tāpat adoptētājiem saglabājas vienreizēja atlīdzība par bērna adopciju 1422,87 EUR apmērā.

lasīt tālāk

2019-02-27 13:58:20

Ar šādu problēmu var saskarties pilngadīgo rīcībnespējīgo personu aizbildņi. Ditas stāsts, ar kuru viņa dalījusies sociālajos tīklos:

lasīt tālāk

2019-02-25 15:38:53

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem iegūt informāciju palīdz nevis plāksnītes Braila rakstā, kuras izlasīt spēj tikai nedaudzi, bet gan moderno tehnoloģiju risinājumi, kuri pieejami ikvienam viedtālruņa lietotājam.

lasīt tālāk

2019-02-25 15:38:31

Nu jau vairāk kā 15 gadus arī Latvijas nedzirdīgajiem bērniem tiek dota iespēja dzirdēt.

lasīt tālāk

2019-02-25 15:37:53

Latvijas 2019.gada 2.posms kausa izcīņā atklātajā ložu šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem -cilvēkiem ar invaliditāti.

lasīt tālāk