2017-06-28 16:23:37 0 komentāri

Trešdien, 28. jūnijā, biedrības „Apeirons” telpās labklājības ministra Jāņa Reira sasauktajā Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdē ar ministriju, Tiesībsarga biroja, sociālo partneru un lielāko cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvju dalību uzsākta plašāka diskusija par nepieciešamajiem uzlabojumiem invaliditātes un darbspēju noteikšanā.

lasīt tālāk

2017-06-28 15:25:07 0 komentāri

Vispārējiem pakalpojumiem - vienalga, vai tā būtu būvētā vide vai transporta infrastruktūra, kultūras un izklaides pasākumu vietas, vēlēšanu iecirkņi, izglītības un nodarbinātības iespējas, valsts iestāžu informācija internetā, TV raidījumi un virkne citu jomu – ir jābūt pēc iespējas iekļaujošiem, un vēlams, lai par to atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām domātu jau to veidošanas brīdī.

lasīt tālāk

2017-06-28 14:55:36 0 komentāri

Ogres māmiņu klubs 2017.gada 1.jūnijā uzsāka projekta “Ogre – mazuļiem draudzīga pilsēta” īstenošanu. Projekta mērķis ir jauno vecāku dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot iespējas aktīvi iesaistīties novada sabiedriskajos un sociālajos procesos. Projekta apakšmērķi ir izveidot publiski pieejamu bērnu pārtīšanas un barošanas vietu, veicināt un atbalstīt zīdaiņu barošanu ar krūti, kā arī veicināt un atbalstīt tēvu iesaisti bērnu aprūpē. Projektu finansē Ogres novada pašvaldība.

lasīt tālāk

2017-06-28 14:50:04 0 komentāri

Pateicoties Sixt Latvija atbalstam, šogad esam bijuši jau vairākās vietās, lai informētu sabiedrību par Mapeirons (vides pieejamības aplikāciju) un pievienotu jaunus, pieejamus objektus datubāzē.

lasīt tālāk

2017-06-28 14:41:00 0 komentāri

Jau vairāk nekā 30 gadus pasaulē tiek atzīmēta Nedzirdīgi-neredzīgo diena (27. jūnijs) un nedēļa. Tās sākumi meklējami 1984. gadā, kad ASV prezidents Ronalds Reigans jūnija pēdējā nedēļā izsludināja kampaņu, lai informētu sabiedrību par nedzirdīgi-neredzīgo cilvēku problēmām. Pakāpeniski šo dienu un nedēļu sāka atzīmēt arī citās valstīs.

lasīt tālāk

2017-06-28 14:34:02 0 komentāri

Mīļie sporta draugi, Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas (LBJISF) vārdā vēlos aicināt piedalīties pirmajā starptautiskajā vasaras skolā bērniem ar redzes traucējumiem kopā ar topošajiem fizioterapijas un sporta pedagoģijas studentiem “CampAbilities – Baltic, 2017”, kas notiks Upeslejās (Stopiņu nov.) no 31.jūlija līdz 6.augustam.

lasīt tālāk

2017-06-28 13:39:24 0 komentāri

Lai veicinātu sociālās aprūpes iestāžu speciālistu izpratni par jaunajām ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībām, kā arī glābšanas darbu īpatnībām sociālās aprūpes iestādēs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 2017.gada jūnijā un jūlijā visā Latvijā rīko informatīvos seminārus par drošību sociālās aprūpes iestādēs.

lasīt tālāk

2017-06-28 13:38:19 0 komentāri

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - SIVA) 28.jūnijā aicina Kurzemes reģiona darba devējus, izglītības un sociālās jomas pārstāvjus apmeklēt informatīvo pasākumu “Nodarbinātības un apmācību iespējas personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem”.

lasīt tālāk

2017-06-28 13:06:24 0 komentāri

Lai veicinātu iekļaujošu nodarbinātību un sociāli atbildīgu darba vidi, laikā no 2014. līdz 2020. gadam Labklājības ministrijas (LM) pārraudzībā tiek īstenoti septiņi dažādi Eiropas Sociālā fonda projekti, kuros aktīvas līdzdalības iespējas paredzētas Latvijas uzņēmējiem.

lasīt tālāk

2017-06-28 12:16:51 0 komentāri

Turpmāk sociālo pakalpojumu sniedzēju atbildīgo institūciju administratīvajā praksē tiks ieviests un piemērots “klusēšanas – piekrišanas” princips. Tas darīts, lai mazinātu birokrātiju. Proti, ja pakalpojumu sniedzējs līdz noteiktajam datumam nebūs saņēmis ministrijas atbildi uz iesniegumu, pakalpojumu sniedzējs būs tiesīgs uzsākt pakalpojuma sniegšanu.

lasīt tālāk