2010-03-21 13:19:00 4 komentāri

Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons un Lattelecom grupas uzņēmuma Lattelecom BPO veiktajā 50 Latvijas interneta mājas lapu pētījumā noskaidrots, ka neviena no pētītajām mājas lapām pilnībā neatbilst starptautiskajiem W3C standartiem. Tas nozīmē, ka vairums mājas lapu nav pieejamas cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, tajā skaitā neredzīgiem, vājredzīgiem interneta lietotājiem un citiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram, personām, kam ir epilepsija vai intelektuālās attīstības traucējumi.

lasīt tālāk

2010-03-21 13:17:03 1 komentārs

Trešdien, 15. oktobrī, Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS sadarbībā ar MICROSOFT LATVIA atklāj Latvijā pirmo ePieejamības centru.

lasīt tālāk

2010-03-21 13:04:36 2 komentāri

Līdz šim brīdim burāšanas sports bija cieši saistīts ar fizisku pārvietošanos pa jahtu dažādos laika apstākļos buru pacelšanai un nolaišanai, kā arī takelāžas galu pievilkšana un atlaišana dažādās jahtas vietās tai mainot kursu.

lasīt tālāk

2010-03-21 12:59:57 1 komentārs

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons ir sagatavojusi informatīvu materiālu „Datoru pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.” Tā mērķis ir parādīt, kādi risinājumi ir pieejami gadījumos, kad datorlietotājam ir īpašas vajadzības.

lasīt tālāk

2010-03-21 12:58:19 3 komentāri

Šī gada 28. novembrī apvienība „Apeirons” prezentēja e-vides monitoringa ziņojumu „Valsts un pašvaldības institūciju mājas lapu satura saprotamības izvērtēšana un pieejamības noteikšana cilvēkiem, kuri izmanto vieglo valodu”

lasīt tālāk

2010-03-21 12:57:30 4 komentāri

lasīt tālāk

2010-02-02 13:06:54 0 komentāri

Nodaļa ir Rīgas domes priekšsēdētājam tieši pakļauta Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienība, kas nodrošina komunikāciju starp pašvaldību un sabiedrību, izmantojot Rīgas pašvaldības portāla iespējas un sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem informē par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu, izzina sabiedrības vērtējumu par Rīgas pilsētas pašvaldības darbību kopumā un atsevišķās jomās, kā arī piedalās Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrisko pasākumu organizēšanā.

lasīt tālāk

2010-02-02 12:58:43 1 komentārs

28.septembrī notika kārtējā diskusija Apeirona diskusiju klubiņā. Šoreiz klubiņa viesis bija Rīgas pilsētas patversmes direktore Dagnija Kamerovska.

lasīt tālāk

2010-02-02 12:56:50 0 komentāri

Trešdien, 14. septembrī notika kārtējā saruna Apeirona diskusiju klubiņā. Tikāmies ar Rīgas pilsētas Būvvaldes projektu izvērtēšanas nodaļas vadītāju Mariku Treiju. Šī nodaļa tika izveidota pirms 2,5 gadiem ar mērķi, lai būtu, kas seko vides pieejamības normatīvu ievērošanai, izvērtē projektu atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehnisko prasību piemērošanu būvēm, kuru būvprojektēšanu nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai Eiropas Standartizācijas organizācijas standarti.

lasīt tālāk

2010-02-02 12:54:55 0 komentāri

Trešdien, 24. augustā plkst. 16:00 notika kārtēja diskusija Apeirona diskusiju klubiņā. Mūsu viesis bija Rīgas pilsētas arhitektūras biroja arhitekte Zanda Redberga.

lasīt tālāk