2010-03-21 16:27:49 3 komentāri

Kopš 1993. gada 3. decembrī Latvijā un visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena.

lasīt tālāk

2010-03-21 16:26:20 4 komentāri

Aktīva jauniešu grupa sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons” un Rīgas Ekonomikas augstskolas labdarības grupu. 5. decembrī t/c Domina rīkos „Spēju laukumu”, kura mērķis ir ļaut ikvienam paskatīties uz pasauli citām acīm, iejūtoties cilvēku ar īpašām vajadzībām lomā.

lasīt tālāk

2010-03-21 16:24:40 3 komentāri

Decembris jau vairākus gadus visā pasaulē sākās ar īpašu uzmanību cilvēkiem ar invaliditāti, jo jau kopš 1993. gada 3. Decembris ir noteikts kā Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena.

lasīt tālāk

2010-03-21 16:21:35 4 komentāri

lasīt tālāk

2010-03-21 16:19:34 4 komentāri

Lai saglabātu veselības aprūpes pieejamību un ārstēšanās iespējas pacientiem ar ierobežotiem ienākumiem – trūcīgajiem pacientiem - valdība apstiprinājusi Sociālā drošības tīkla pasākumus arī veselības aprūpes jomā.

lasīt tālāk

2010-03-21 16:18:45 39 komentāri

Invaliditātes Pakts Eiropai: Nākotne nevar gaidīt. Eiropas Invaliditātes Foruma (EDF) dalībnieki, 65 miljonu Eiropas iedzīvotāju ar invaliditāti pārstāvniecība, satikās Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā, lai pieņemtu/izstrādātu ierosinājumu Eiropas Invaliditātes Paktam. EDF prezidente paziņoja: „Šis politiskais instruments garantē reālu invaliditātes pārstāvniecību ES, veicinot cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu un attīstot darba dienas kārtību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvībai, iesaistot gan ES institūcijas, gan ES dalībvalstis.”

lasīt tālāk

2010-03-21 16:17:44 10 komentāri

Lai aizsargātu cilvēku ar invaliditāti intereses, valdība , 10.novembrī, apstiprinājusi Labklājības ministrijas (LM) virzīto ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu.

lasīt tālāk

2010-03-21 16:16:36 2 komentāri

Biedrības „Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS” biedri, iesaistot aktīvos jauniešus, organizē labdarības svētkus, lai pulcētu vienkopus Jelgavas pilsētā un rajonā dzīvojošos bērnus un viņu ģimenes. Tādējādi, iesaistot sabiedrību aktivitātēs, tiek veicināta bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija vietējā sabiedrībā.

lasīt tālāk

2010-03-21 15:58:08 10 komentāri

lasīt tālāk

2010-03-21 15:34:56 6 komentāri

Lai cilvēkiem ar 1.grupas redzes invaliditāti atvieglotu pārvietošanos un sniegtu iespēju nokļūt tuvāk nepieciešamajam objektam, arī cilvēki ar redzes invaliditāti turpmāk varēs izmantot invalīdu stāvvietas.

lasīt tālāk