2010-09-13 14:49:54 0 komentāri

ENIL – Eiropas Neatkarīgas Dzīves sadarbības tīkls ir noteicis 21. septembri kā Starptautisko Miera dienu. Lai atbalstītu pasaules mēģinājumus sasniegt mieru, šī diena tiek atzīmēta uzsākot ENIL kampaņu par invaliditāti un mieru.

lasīt tālāk

2010-09-07 15:28:46 4 komentāri

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana realizāciju. Projekta mērķis ir, balstoties uz ārvalstu praksi un pieredzi, būtiski pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu Latvijā, papildus medicīniskiem kritērijiem lielāku uzsvaru liekot uz sociālajiem kritērijiem –personas funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi, pārvietošanās un apmācības spējām, orientācijas un komunikācijas spējām, spējām kontrolēt savu uzvedību, kā arī personas pašaprūpes un integrācijas iespējām sabiedrībā.

lasīt tālāk

2010-09-07 15:06:42 0 komentāri

lasīt tālāk

2010-09-07 14:32:54 6 komentāri

Lai mūsu valsts reģionos dzīvojošie cilvēki invalīdu ekspertīzi varētu veiks savai dzīvesvietai tuvākajā vai ērtāk pieejamā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijā (VDEĀK), no 2010. gada 4. janvāra mainīta invaliditātes ekspertīzes veikšanas kārtība visā Latvijā.

lasīt tālāk

2010-09-02 11:07:25 4 komentāri

Lai atvieglotu komunikāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Lattelecom piedāvā atlaidi ne tikai fiksētā tālruņa sarunām, bet arī interneta pakalpojumiem.

lasīt tālāk

2010-09-01 11:14:23 0 komentāri

Rīgas satiksme apstiprinājusi kārtību, kādā nestrādājošie galvaspilsētas pensionāri, 3. grupas redzes un dzirdes invalīdi un Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji no šā gada 1.septembra bez maksas varēs izmantot sabiedrisko transportu.

lasīt tālāk

2010-08-24 15:19:41 2 komentāri

Turpmāk skolotāji, kas strādā speciālajās izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās skolās, kur mācās arī bērni ar īpašām vajadzībām, skolotāju atalgojums būs lielāks nekā tas ir šobrīd, otrdien nolēma valdība.

lasīt tālāk

2010-08-23 12:19:43 0 komentāri

Cilvēks ar īpašām vajadzībām dodas uz staciju, kur viņam ērtā vietā vai pie speciāli aprīkotas kases, pasažieri sagaida pavadonis. Īpaši apmācītā pavadoņa uzdevums ir rūpēties, lai pakalpojuma saņēmējs ar liftu tiktu nogādāts uz perona un vēlāk ar pacēlāju – vilciena vagonā. Šāda aina var šķist nereāls un Latvijā tik drīz nepiepildāms sapnis, taču, izrādās, kaimiņos – Lietuvā šī sistēma jau darbojas. Tieši tādēļ akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš” kopā ar invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons” devās uz Viļņu iepazīties ar tur paveikto un pārņemt labo praksi tās ieviešanai arī pie mums.

lasīt tālāk

2010-08-18 17:33:15

Trešdien, 25. augustā, plkst. 17:30 Rakstniecības un mūzikas muzejā (Pils laukumā 2) notiks mazākumtautībām un cittautu skolēnu līdzdalībai Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos veltīts pasākums Svētki visiem.

lasīt tālāk

2010-08-18 17:02:33

lasīt tālāk