2010-11-01 10:49:10 0 komentāri

28.-31. oktobrī invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons Viļņā piedalījās starptautiskā seminārā „Cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un reālā dzīve”. Šajā seminārā piedalījās arī pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas un Somijas, kā arī viesi no Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabala. Nobeigumā tika pieņemta Viļņas deklarācija.

lasīt tālāk

2010-10-27 13:46:37 0 komentāri

Kurzemes nevalstisko organizāciju izvērtēšanas (monitoringa) projekta ietvaros 10. novembrī Kuldīgā notiks konference - forums "Bagātību sala V. Nevalstiskās organizācijas Kurzemes reģionam". Konferences ietvaros notiks projekta laikā 55 Kurzemes izvērtēto NVO rezultātu prezentēšana un paneļdiskusija starp Kurzemes NVO un pašvaldību pārstāvjiem.

lasīt tālāk

2010-10-27 10:33:20 0 komentāri

28.oktobrī, plkst. 12 tirdzniecības centrā Origo Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 2010 ietvaros atklās īpašu iedzīvotāju solidaritātes pasākums „RĪGA VIENO: Cilvēki. Iespējas. Atbalsts”, kurā piedalīsies arī dažādu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas. Līdz plkst. 19 varēs apmeklēt vairāk nekā 12 valsts, pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju informatīvos stendus varēs, kur būs iespējams saņemt informāciju par labo pieredzi, atbalsta un palīdzības iespējām grūtā brīdī. Latvijas Sarkanā Krusta stendā varēs ziedot ziemai nepieciešamo apģērbu – šalles, cepures, cimdus u.c.

lasīt tālāk

2010-10-27 09:28:22 0 komentāri

Ergoterapija ir funkcionālo spēju uzlabošana/atjaunošana, izmantojot mērķtiecīgas aktivitātes, kurās iesaistoties persona atjauno zaudētās spējas (piemēram, rokas veiklību, muskuļu spēku, satvērienus plaukstā, koncentrēšanās spējas u.tml.). Vairākās veselības aizsardzības iestādēs notiks atvērto durvju dienas.

lasīt tālāk

2010-10-26 14:37:39 0 komentāri

Šogad ENIL – Eiropas Neatkaīgas Dzīves sadarbības tīkls atzimē ANO dienu veicinot cilvēku ar invaliditāti tiesību popularitāti ar Konvencijas par cilvēku ar invaiditāti tiesībām ratifikāciju. Tā kā vispārējā Cilvēktiesību Deklarācijā uzskaitītās tiesības nav pietiekošas, lai aizsargātu cilvēku ar invaliditāti tiesības, ANO konvencija tika pieņemta un ratificēta, bet līdz šim tas ir noticis tika 14 no 27 ES dalībvalstīm. Konvecija ir par to, lai nodrošinātu cilvēkiem ar invaliditāti izglītību, nodarbinātību, informācijas pieejamību, pieeju veselības aprūpei un integrāciju sabiedrībā, kas šobrīd notiek ļoti reti.

lasīt tālāk

2010-10-22 10:24:16 0 komentāri

12.oktobrī Daugavpils novada Kultūras centrā notika projekta „Mode H” pirmizrāde pēc Mišela Bergera mūzikla „Sarmania” motīviem. Ar šo uzvedumu radošā grupa šogad no 15.- 21.oktobrim piedalījās 3.Eiropas adaptētās modes forumā „Mode H” Francijas pilsētā Tūrā. Foruma mērķis ir sniegt cilvēkiem ar kustību traucējumiem iespēju būt radošiem, mobiliem, ar mākslas metodēm attīstīt savu personību, līdzvērtīgi sevi izteikt radošo spēju līmenī. Foruma centrālais notikums - teatralizēts uzvedums, kas sastāv no dalības valstu pārstāvju sagatavotiem 10 minūšu iestudējumiem. Daugavpils novada Kultūras pārvalde ir sagatavojusi izrādi, kurā piedalās 13 dalībnieki - 10 Daugavpils novada un trīs Ilūkstes novada iedzīvotāji – cilvēki ar īpašām vajadzībām – galvenokārt lauku jauniešiem.

lasīt tālāk

2010-10-08 13:44:10 3 komentāri

“Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” aicina Jūs piedalīties Pasaules Standartu dienai veltītā seminārā

lasīt tālāk

2010-09-23 11:26:03 8 komentāri

CSDD Rīgas Motormuzejs un Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS aicina Jūs apmeklēt izstādi - semināru par cilvēku ar īpašām vajadzībām ceļu satiksmē “Esmu cilvēks - brīvs un patstāvīgs.”

lasīt tālāk

2010-09-17 17:05:59

Apeirons Diskusiju Klubiņš ir vieta kur uzzināt kaut ko jaunu, iepazīties un vienkārši pavdīt savu laiku jauka sabiedrībā!

lasīt tālāk

2010-09-13 16:44:32

Apeirons Diskusiju Klubiņš ir vieta kur uzzināt kaut ko jaunu, iepazīties un vienkārši pavdīt savu laiku jauka sabiedrībā!

lasīt tālāk