2011-01-03 10:28:19 0 komentāri

Rīga, 1.janv., LETA. Šodien stājas spēkā grozījumi kompensējamo medikamentu apmaksas kārtībā, kas paredz, ka zāļu ražotāji un lieltirgotāji solidāri segs deficītu, ja valsts kompensējamo medikamentu apjoms būs lielāks par budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

lasīt tālāk

2011-01-03 10:00:31 0 komentāri

Rīga, 1.janv., LETA. No šā gada ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu atzīs par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 90 latus, paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

lasīt tālāk

2011-01-03 09:56:06 0 komentāri

Rīga, 1.janv., LETA. Ārstniecības iestādei būs pienākums ziņot policijai par gadījumiem, kad sniegta palīdzība pacientam, kuram konstatētas vardarbības sekas, to paredz no šodienas spēkā stājušies grozījumi Ārstniecības likumā.

lasīt tālāk

2011-01-03 09:51:49 0 komentāri

Rīga, 1.janv., LETA. No šā gada invaliditāte tiks noteikta grupās tikai no 18 gadu vecuma, nevis no 16 gadu vecuma, kā tas bija iepriekš, kas nozīmē, ka visi bērni-invalīdi līdz 18 gadu vecumam sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas, aģentūru LETA informēja Labklājības ministrijā (LM).

lasīt tālāk

2011-01-03 09:34:05 2 komentāri

Cilvēki ar invaliditāti mums apkārt un līdzās bijuši vienmēr. Tiesa gan, tā pa īstam viņus esam pamanījuši, vien atgūstot valstisko neatkarību. Vai tas palīdzējis šiem cilvēkiem vieglāk iekļauties sabiedrībā, atrast darbu, pārvarēt nepārvaramo ēku sliekšņus un tikai veselam cilvēkam pieejamos pakāpienus? Diemžēl nē. Joprojām invalīdus uztveram ar aizdomām, joprojām neesam radījuši tiem pieejamu vidi, kas palīdzētu iekļauties sabiedriskajā dzīvē, joprojām nelabprāt ņemam šos cilvēkus darbā.

lasīt tālāk

2010-12-30 12:50:39 2 komentāri

Uzņemoties pildīt veselības ministra pienākumus, man nebija ilūziju, ka varēšu izvairīties no dabiskā konflikta, kas rodas, veselības aprūpi uzlūkojot ar nodokļu maksātāja un potenciālā pacienta interešu aizstāvja vai ārstniecībā strādājošā acīm, kuram alga tiek maksāta no tiem pašiem nodokļiem.

lasīt tālāk

2010-12-30 12:12:33 0 komentāri

Satversmes tiesa (ST) atzinusi par Satversmei neatbilstošām Civillikuma normas, kas nosaka pilnīgu rīcībspējas atņemšanu garīgi slimajām personām, jo šāda norma nav samērīga un būtiski ierobežo konstitūcijā noteiktās personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētās Civillikuma normas noteic, ka "garā slimie, kam trūkst visu vai lielākās daļas garīgo spēju, atzīstami par rīcības nespējīgiem un tiesiski nespējīgiem pārstāvēt sevi un pārvaldīt savu mantu un ar to rīkoties, kādēļ pār viņiem ieceļama aizgādnība". Rīcībspēju tiesa var atjaunot, ja persona ir izveseļojusies.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:59:18 0 komentāri

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā no nākamā gada 1.janvāra.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:57:24 0 komentāri

Labklājības ministrija (LM) 2011.gadam ir aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi obligāti sociāli apdrošināmām personām un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:31:43 0 komentāri

Lai sniegtu atbalstu personai krīzes situācijā, kas radusies saistībā ar invaliditātes noteikšanu bērnam, kā arī veicinātu bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu vienlīdzīgas iespējas iekļauties sabiedrībā, Labklājības ministrija (LM) no valsts budžeta nodrošinās apmaksātus psihologa pakalpojumus.

lasīt tālāk