2010-11-12 15:55:57 0 komentāri

2010. gada 15. novembrī pl. 17.00 Apeirona diskusiju klubiņā notiks tikšanās ar Rīgas Jaunā teātra aktieri Gundaru Āboliņu.

lasīt tālāk

2010-11-11 13:21:03 0 komentāri

Lai veicinātu bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu vienlīdzīgas iespējas iekļauties sabiedrībā un darba tirgū, Labklājības ministrija (LM) plāno nodrošināt no valsts budžeta apmaksātus psihologa pakalpojumus. Tos varēs izmantot bērni līdz 18 gadiem, kuriem pirmo reizi ir piešķirta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē, kā arī viņu likumiskie pārstāvji. Minētais psihologa pakalpojums būs pieejams no 2011.gada 1.janvāra.

lasīt tālāk

2010-11-11 13:18:25 1 komentārs

Lai cilvēkiem ar invaliditāti atvieglotu ikdienas darbības mājās, tostarp, radītu iespēju pašiem sevi aprūpēt, Labklājības ministrija (LM) paredzējusi nodrošināt atbalstu mājokļa pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti. Tas noteikts Ministru kabineta noteikumu projektā Atbalsta mājokļa pielāgošanai personām ar invaliditāti saņemšanas nosacījumi un saņemšanas kārtība, kurš ceturtdien, 11.novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā

lasīt tālāk

2010-11-11 11:46:57 0 komentāri

2010.gada 10.novembrī stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Likumā papildināts 7.pants, lai paskaidrotu, kādos pasākumos klientam ir pienākums piedalīties. Līdz šim likumā jau bija noteikts pienākums klientam aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus. Tagad, atbilstoši izmaiņām, ir pastiprināts klienta pienākums piedalīties arī tādos līdzdarbības pasākumos kā sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai.

lasīt tālāk

2010-11-11 11:29:29 2 komentāri

Lai invaliditātes noteikšanas process būtu ērtāks un caurredzamāks ikvienam, Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi jaunus prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijus.

lasīt tālāk

2010-11-11 09:45:16 0 komentāri

24. novembrī Rīgas Kongresu namā notiks iedzīvotāju forums „Rīga dimd – iedzīvotāji runā”. Foruma mērķis ir apzināt iespējamos sadarbības modeļus starp iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību, analizēt problēmas, kas traucē veiksmīgai sadarbībai un rast risinājumus turpmākai kopdarbībai.

lasīt tālāk

2010-11-10 13:31:40 2 komentāri

Mūziķis un dziedātājs Ainars Mielavs pastāstīs par sevi, savu dzīves ceļu, muzikālo darbību un nodziedās dažas savas dziesmas.

lasīt tālāk

2010-11-10 11:28:38 0 komentāri

Līdz 16. novembrim nevalstiskās organizācijas tiek lūgtas nosūtīt priekšlikumus sanāksmes dienas kārtībai.

lasīt tālāk

2010-11-10 10:06:27 0 komentāri

Sociālo un darba lietu komisijas dienas kārtībā ir tādi jautājumi kā darba tiesības, nodarbinātības tendences un bezdarbs, pensijas un pabalsti, ģimenes ārsti un slimnīcas, farmācija un sabiedrības veselība, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, situācija pansionātos un aprūpes centros, sociālā budžeta izlietojums. Tās pārziņā ir gan sociālās un veselības jomas likumprojekti, gan nozares ministriju un aģentūru darba pārraudzība.

lasīt tālāk

2010-11-09 11:49:37 2 komentāri

Pirms dažām dienām 10. Saeimā tika apstiprināts Māra Dzelzskalna deputāta mandāts. Zālē viņš vārda tiešā nozīmē ieripoja – sēžot ratiņkrēslā, kurā viņš pārvietojas jau daudzus gadus. Saeimā viņš darbosies Sociālo un darba lietu komisijā, kā arī Pilsonības likuma izpildes komisijā.

lasīt tālāk