2010-03-21 14:42:27 0 komentāri

lasīt tālāk

2010-03-21 14:40:38 2 komentāri

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons sadarbībā ar Microsoft Latvija ir uzsākusi sadarbības tīkla „Virtuālais eCentrs” veidošanu. Tā uzdevums ir virtuālā vidē apvienot cilvēkus ar invaliditāti un viņu domubiedrus un atbalstītājus, dodot iespēju savstarpēji dalīties pieredzē un iegūt sev svarīgu informāciju. Sadarbības tīkls tiek veidots projekta ATVĒRTĀS DURVIS ietvaros.

lasīt tālāk

2010-03-21 14:39:35 18 komentāri

26. maijā Saeimas Sociālo un darba lietu komisija II. lasījumā beidz skatīt jauno Invaliditātes likumu.

lasīt tālāk

2010-03-21 14:37:48 3 komentāri

lasīt tālāk

2010-03-21 14:36:26 2 komentāri

Šī gada 31. martā apvienības "Apeirons" telpās notika Invalīdu nacionālais forums "Personīgais asistents". Foruma laikā tika diskutēts par Personiskā asistenta nepieciešamību Latvijā un Eiropas tendencēm.

lasīt tālāk

2010-03-21 14:34:26 7 komentāri

Pateicoties Microsoft UP finansējumam, 2008.gadā projekta „Atvērtās durvis” ietvaros tika izveidota rokasgrāmata „Pielāgo datoru atbilstoši savām vajadzībām!” Tagad rokasgrāmata pieejama arī internetā http://www.apeirons.lv/index.php?p=7

lasīt tālāk

2010-03-21 14:33:21 2 komentāri

Apvienības APEIRONS mājas lapā ir izveidota jauna apakšsadaļa „Datorklases un IPP” sekcijā "Vides pieejamība".Tajā var atrast informāciju par cilvēkiem ratiņkrēslos pieejamiem tehnoloģiju mācību centriem un interneta piekļuves punktiem.

lasīt tālāk

2010-03-21 14:28:52 1073 komentāri

lasīt tālāk

2010-03-21 14:24:19 5 komentāri

2008. gada nogalē biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” noslēdza projektu „Esam līdzās, lai palīdzētu!”, kura galvenais galvenais mērķis bija izstrādāt un izdot brošūru vieglajā valodā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – invalīdiem-bezdarbniekiem par subsidētajām darba vietām, kas palīdzētu gan darba meklējumos, gan arī iesaistoties darba attiecībās. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansiālo atbalstu ir sniedzis ĪUMSILS (Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts).

lasīt tālāk

2010-03-21 14:21:46 4 komentāri

Ar gandarījumu informējam, ka darbu sācis angļu valodas apguves vortāls http://www.actioniseloquence.net/. Tajā ikvienam būs iespējas atrast saistošus angļu valodas mācību materiālus, lai attīstītu lasīšanas, klausīšanās prasmes, paplašinātu vārdu krājumu un apgūtu gramatiku.

lasīt tālāk