2011-03-11 15:37:22 0 komentāri

14.martā Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedrā (Rīgā, Venspils ielā 53) notiks nākamās speciālistu apmācības darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām, ko Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (NRC "Vaivari") sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti īsteno projekta "Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām" ietvaros.

lasīt tālāk

2011-03-11 13:21:01 0 komentāri

Biedrība ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām "Vecāki kopā" meklē brīvprātīgo darbinieku Lielvārdē un Ogrē.

lasīt tālāk

2011-03-11 10:25:26 0 komentāri

7.martā Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO rīkoja apaļā galda diskusiju par veselības pakalpojumu pieejamību „Kā palīdzēt jau šodien un ilgtermiņā?”

lasīt tālāk

2011-03-11 10:15:45 0 komentāri

Otrdien, 15.martā plkst.11:00, Rimi hipermārketā tirdzniecības parkā Alfa tiks atklāta pirmā simulāciju telpa „Citāda Klase”. Ziedojumu kampaņas „Palīdzi Palīdzēt!” ietvaros lielākajos Rimi hipermārketos Rīgā simulāciju telpā „Citāda Klase” iedzīvotāji gida pavadībā varēs piedalīties īsā imitētā mācību stundā, kā arī iepazīties ar mācību palīglīdzekļiem, kurus ikdienā izmanto skolēni ar īpašām vajadzībām. „Citādas Klases” telpas visu marta mēnesi bez maksas varēs apmeklēt jebkurš interesents, lai labāk izprastu un izjustu, kā norisinās mācību process bērniem ar redzes, dzirdes, kustību vai garīgās attīstības traucējumiem.

lasīt tālāk

2011-03-11 10:04:10 0 komentāri

Labo darbu veikals „Otrā elpa”, kurš atrodas Marijas ielā 13, rīko radošās darbnīcas. 19. martā paredzēta apsveikumu un fotoalbumu gatavošana, bet 21. martā būs tamborēšanas darbnīca.

lasīt tālāk

2011-03-10 14:10:43 1 komentārs

Cilvēkam ar dzirdes defektiem izsaukt glābšanas dienestu ir sarežģīti. Taču tagad par vairākiem miljoniem ir izstrādāts projekts par 112 tehnoloģiskās platformas izveidi, lai šī dienesta izsaukšana būtu pieejama arī nedzirdīgajiem. Projekts jārealizē līdz 2015. gadam.

lasīt tālāk

2011-03-10 14:00:34 0 komentāri

Sākot ar nākamo nedēļu iedzīvotāji gan telefoniski, gan elektroniski varēs informēt domes Satiksmes departamentu par vietām pilsētā, kur uz ielu braucamās daļas veidojas bedres. Iesakām aktīvi atsaukties arī cilvēkus ar invaliditāti un apskatīt ielas savu dzīvesvietu un darbavietu tuvumā!

lasīt tālāk

2011-03-10 12:48:10 0 komentāri

Darba grupas sēdē, kurā tika spriests par papildu kvalitātes un pieejamības kritērijiem ģimenes ārstiem, ministrs Juris Bārzdiņš ierosinājis organizēt ģimenes ārstu prakšu darbu tā, lai kāds no prakses ārstiem varētu pieņemt pacientus arī darba dienās pēc plkst.18 un brīvdienās.

lasīt tālāk

2011-03-10 10:39:21 0 komentāri

10.martā, Kuldīgas kultūras centrā 14.00 sāksies reģionālais mākslas festivāls "Nāc līdzās" Kurzemē!" Sarīkojumā piedalīsies dalībnieki no dažādām Kurzemes vietām - Liepājas, Aizputes, Sabiles, Veģiem, Stikliem, Rubas, Purmsātiem, Pelčiem, Lažas, Rudbāržiem u.c., kopā pārstāvētas 11 speciālās skolas un aprūpes centri no Kurzemes ar pāri par 100 dalībniekiem.

lasīt tālāk

2011-03-09 16:06:57 1 komentārs

12. martā pl. 12 Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras centrā „Rītausma” Kandavas ielā 19 notiks grupas „Tilts” sapulce. Šajā grupā apvienojušies tie cilvēki ar dzirdes defektiem, kuri zīmju valodu nelieto.

lasīt tālāk