2010-02-02 13:06:54 0 komentāri

Nodaļa ir Rīgas domes priekšsēdētājam tieši pakļauta Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienība, kas nodrošina komunikāciju starp pašvaldību un sabiedrību, izmantojot Rīgas pašvaldības portāla iespējas un sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem informē par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu, izzina sabiedrības vērtējumu par Rīgas pilsētas pašvaldības darbību kopumā un atsevišķās jomās, kā arī piedalās Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrisko pasākumu organizēšanā.

lasīt tālāk

2010-02-02 12:58:43 1 komentārs

28.septembrī notika kārtējā diskusija Apeirona diskusiju klubiņā. Šoreiz klubiņa viesis bija Rīgas pilsētas patversmes direktore Dagnija Kamerovska.

lasīt tālāk

2010-02-02 12:56:50 0 komentāri

Trešdien, 14. septembrī notika kārtējā saruna Apeirona diskusiju klubiņā. Tikāmies ar Rīgas pilsētas Būvvaldes projektu izvērtēšanas nodaļas vadītāju Mariku Treiju. Šī nodaļa tika izveidota pirms 2,5 gadiem ar mērķi, lai būtu, kas seko vides pieejamības normatīvu ievērošanai, izvērtē projektu atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehnisko prasību piemērošanu būvēm, kuru būvprojektēšanu nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai Eiropas Standartizācijas organizācijas standarti.

lasīt tālāk

2010-02-02 12:54:55 0 komentāri

Trešdien, 24. augustā plkst. 16:00 notika kārtēja diskusija Apeirona diskusiju klubiņā. Mūsu viesis bija Rīgas pilsētas arhitektūras biroja arhitekte Zanda Redberga.

lasīt tālāk

2010-02-02 12:52:44 1 komentārs

Apvienības „Apeirons” telpās 20. jūlijā notika kārtējā tikšanās ar Rīgas domes darbiniekiem. Šoreiz pie mums viesojās Rīgas pieminekļu aģentūras direktors, bijušais ilggadīgais Latvijas Nacionālās operas režisors Guntis Gailītis.

lasīt tālāk

2010-02-02 12:47:38 0 komentāri

11.maijā notika kārtējā diskusija ar Rīgas domes Vides un mājokļa departamenta vadītāju Kristīnu Liepiņu un Pārvaldes tiesiskā regulējuma vadītāju Vinetu Dārznieci.

lasīt tālāk

2010-02-02 12:37:43 0 komentāri

Tikšanās ar mākslinieci Olgu Adeli, kā vienmēr, noritēja pie kafijas galda, nelielā, bet draudzīgā kompānijā apvienības Apeirons telpās. Iesākumam Olga pastāstīja par to, ka sākotnēji it kā nekas neliecināja par to, lai viņa pievērstos mākslai: tēvs bija mehāniķis, bet mamma - tulks.

lasīt tālāk

2010-02-02 12:35:23 0 komentāri

Šoreiz apvienības Apeirons diskusija klubiņa dalībnieki tikās ar Rīgas Svētās Trijādības–Sergija klostera pareizticīgo mācītāju tēvu Dmitriju .

lasīt tālāk

2010-02-02 12:33:48 0 komentāri

Vesti Segodņa ir viens no lielākajiem krievu valodā iznākošajiem laikrakstiem Latvijā

lasīt tālāk

2010-02-02 12:30:16 0 komentāri

22. novembra vakarā Apeirona tikšanās klubiņā notika kārtējā sanākšana. Mūsu viesis bija ārste-dietoloģe Lolita Neimane.

lasīt tālāk