2010-12-21 14:57:19 2 komentāri

Lai noteiktu kārtību, kādā cilvēkiem ar invaliditāti izsniedz invaliditāti apliecinošu dokumentu, kā arī noteiktu vienotu dokumenta paraugu un uzskaites kārtību, otrdien, 21.decembrī, valdībā apstiprināti jauni noteikumi. Tos bija nepieciešams izstrādāt, jo no 2011.gada 1.janvāra spēkā stājas Invaliditātes likums.

lasīt tālāk

2010-12-21 14:53:56 1 komentārs

Otrdien, 21.decembrī, valdībā apstiprinātas izmaiņas Labklājības ministrijas izstrādātajos Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. Saskaņā ar noteikumiem, ģimene (personas) ir atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus.

lasīt tālāk

2010-12-21 12:42:43 0 komentāri

Rīga, 21.dec., LETA. Valdība šodien pieņēma noteikumus par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2011.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām.

lasīt tālāk

2010-12-21 12:38:52 1 komentārs

Rīga, 21.dec., LETA. Plānošanas reģionos attīstīs sociālos pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm, bērniem no maznodrošinātām ģimenēm un bērniem bāreņiem, no vardarbības cietušām personām, pirmspensijas un pensijas vecuma personām un citiem par kopējo summu 3,5 miljoni latu.

lasīt tālāk

2010-12-20 15:52:00 0 komentāri

Rīga, 20.dec., LETA. Šogad labdarības akcijas "Eņģeļi pār Latviju" laikā ziedojumos savākts 368 861 lats, kas palīdzēs 136 bērniem atveseļoties un sākt jaunu dzīvi, aģentūru LETA informēja telekompānijas LNT pašreklāmas projektu vadītāja Zane Pētersone.

lasīt tālāk

2010-12-20 15:46:19 0 komentāri

Labdarības akcijā "Nepaej garām!" , kura notika 18. decembrī, tika saziedoti 46 212 lati. Tā bija Latvijas Televīzijas un Latvijas Bērnu fonda organizēta akciju.

lasīt tālāk

2010-12-17 11:33:18 0 komentāri

No 20.decembra Rīgas Sociālais dienests sāks piešķirt pabalstu par palīdzību pārtikas iegādei. Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt vienreizēju materiālu atbalstu pārtikas iegādei tām personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

lasīt tālāk

2010-12-16 18:36:14 3 komentāri

15. decembrī notikušās Invalīdu lietu Nacionālās padomes sēdē galvenais temats bija TV raidījumu pieejamība personām ar dzirdes invaliditāti – subtitrēšana un tulkojums zīmju valodā. Plašāk par šīm problēmām jau bija stāstīts mūsu ziņās iepriekš, kā arī LNS laikrakstā „Kopsolī”. Uz padomes sēdi bija uzaicināts arī LTV ģenerāldirektors Edgars Kots.

lasīt tālāk

2010-12-16 13:25:12 0 komentāri

Rīga, 16.dec., LETA. Saeima šodien nolēma nodot izskatīšanai komisijām grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) likumā, kas paredz fondu nodot tiešā Ministru prezidenta pārraudzībā.

lasīt tālāk

2010-12-16 12:52:02 0 komentāri

Nedzirdīgajiem jauniešiem kopīgu pasākumu rīkošana jau ir tradīcija. 19. decembrī pl. 9.50 tās biedri un citi, kuri prot vai arī vēlas iemācīties slidot, tiek aicināti uz Lido Atpūtas centru Rīgā, Krasta ielā 73.

lasīt tālāk