2010-03-21 16:24:40 0 komentāri

Decembris jau vairākus gadus visā pasaulē sākās ar īpašu uzmanību cilvēkiem ar invaliditāti, jo jau kopš 1993. gada 3. Decembris ir noteikts kā Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena.

lasīt tālāk

2010-03-21 16:21:35 0 komentāri

lasīt tālāk

2010-03-21 16:19:34 0 komentāri

Lai saglabātu veselības aprūpes pieejamību un ārstēšanās iespējas pacientiem ar ierobežotiem ienākumiem – trūcīgajiem pacientiem - valdība apstiprinājusi Sociālā drošības tīkla pasākumus arī veselības aprūpes jomā.

lasīt tālāk

2010-03-21 16:18:45 6 komentāri

Invaliditātes Pakts Eiropai: Nākotne nevar gaidīt. Eiropas Invaliditātes Foruma (EDF) dalībnieki, 65 miljonu Eiropas iedzīvotāju ar invaliditāti pārstāvniecība, satikās Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā, lai pieņemtu/izstrādātu ierosinājumu Eiropas Invaliditātes Paktam. EDF prezidente paziņoja: „Šis politiskais instruments garantē reālu invaliditātes pārstāvniecību ES, veicinot cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu un attīstot darba dienas kārtību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvībai, iesaistot gan ES institūcijas, gan ES dalībvalstis.”

lasīt tālāk

2010-03-21 16:17:44 3 komentāri

Lai aizsargātu cilvēku ar invaliditāti intereses, valdība , 10.novembrī, apstiprinājusi Labklājības ministrijas (LM) virzīto ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu.

lasīt tālāk

2010-03-21 16:16:36 0 komentāri

Biedrības „Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS” biedri, iesaistot aktīvos jauniešus, organizē labdarības svētkus, lai pulcētu vienkopus Jelgavas pilsētā un rajonā dzīvojošos bērnus un viņu ģimenes. Tādējādi, iesaistot sabiedrību aktivitātēs, tiek veicināta bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija vietējā sabiedrībā.

lasīt tālāk

2010-03-21 15:58:08 7 komentāri

lasīt tālāk

2010-03-21 15:34:56 4 komentāri

Lai cilvēkiem ar 1.grupas redzes invaliditāti atvieglotu pārvietošanos un sniegtu iespēju nokļūt tuvāk nepieciešamajam objektam, arī cilvēki ar redzes invaliditāti turpmāk varēs izmantot invalīdu stāvvietas.

lasīt tālāk

2010-03-21 15:30:59 0 komentāri

Arvien vairāk gan dokumentos, gan publikācijās tiek minēts jēdziens „Universālais dizains”, tādēļ vēlamies arī rosināt plašāku tā izpratni sabiedrībā – ko tas nozīmē, kā tas saistīts ar vides pieejamību, kādi ir tā ieviešanas un nodrošināšanas mehānismi? Bez tam Latvijā bieži vien ar vides pieejamību un universālo dizainu tiek saprasts uzbrauktuvju nodrošinājums pie ārdurvīm. Savukārt šoreiz mēs vēlamies akcentēt vides pieejamības kopveseluma skatījumu, tātad par tādu vidi, kas ir veidota ikvienam sabiedrības dalībniekam – par Universālā dizaina pieeju.

lasīt tālāk

2010-03-21 15:29:14 4 komentāri

Par konkursa „Mēs esam stipri” ceturto finālistu izvirzīta Biedrība "Organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem "Saule" ar projektu „Es gatavojos strādāt”. Par piekto finālistu izvirzīta Velku biedrība ar projektu „Taktilās stimulācijas programma – speciālās izglītības atbalsta metode”.

lasīt tālāk