2010-12-30 12:12:33 0 komentāri

Satversmes tiesa (ST) atzinusi par Satversmei neatbilstošām Civillikuma normas, kas nosaka pilnīgu rīcībspējas atņemšanu garīgi slimajām personām, jo šāda norma nav samērīga un būtiski ierobežo konstitūcijā noteiktās personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētās Civillikuma normas noteic, ka "garā slimie, kam trūkst visu vai lielākās daļas garīgo spēju, atzīstami par rīcības nespējīgiem un tiesiski nespējīgiem pārstāvēt sevi un pārvaldīt savu mantu un ar to rīkoties, kādēļ pār viņiem ieceļama aizgādnība". Rīcībspēju tiesa var atjaunot, ja persona ir izveseļojusies.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:59:18 0 komentāri

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā no nākamā gada 1.janvāra.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:57:24 0 komentāri

Labklājības ministrija (LM) 2011.gadam ir aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi obligāti sociāli apdrošināmām personām un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:31:43 0 komentāri

Lai sniegtu atbalstu personai krīzes situācijā, kas radusies saistībā ar invaliditātes noteikšanu bērnam, kā arī veicinātu bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu vienlīdzīgas iespējas iekļauties sabiedrībā, Labklājības ministrija (LM) no valsts budžeta nodrošinās apmaksātus psihologa pakalpojumus.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:29:49 0 komentāri

Lai veicinātu cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, no 2011.gada ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu šie cilvēki varēs saņemt pabalstu asistenta nodrošināšanai.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:26:48 0 komentāri

Lai invaliditātes noteikšanas process būtu ērtāks un caurredzamāks ikvienam, Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi jaunus prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijus.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:24:31 0 komentāri

Lai mazinātu invaliditātes iestāšanās risku personām ar prognozējamu invaliditāti, Labklājības ministrija (LM) atbilstoši jaunajā Invaliditātes likumā noteiktajam sagatavojusi jaunus noteikumus.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:20:31 0 komentāri

Lai atbilstoši līdzīgām funkcijām un darba apstākļiem ieviestu līdzvērtīgu sociālo garantiju sistēmu visos valsts sociālās aprūpes centros, vienlaikus ievērojot samērīguma un labas pārvaldības principu ierobežotā finansējuma un cilvēku resursu apstākļos, labklājības ministre Ilona Jurševska trešdien, 29.decembrī, noslēdza ģenerālvienošanos ar nozares darbinieku interešu pārstāvošajām arodbiedrībām.

lasīt tālāk

2010-12-30 10:17:02 0 komentāri

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotās Ziemassvētku akcijas laikā zvanītāju aktivitāte bija ievērojami liela, jo atbildēts uz 954 zvaniem, 100 gadījumos sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts krīzes situācijās.

lasīt tālāk

2010-12-27 17:33:26 0 komentāri

Ziema atnesusi daudz balta sniega un prieka, taču apdrošināšanas firmas brīdina, ka pieaug arī nelaimes gadījumu skaits. Tā ir gan tradicionālā paslīdēšana uz ielām, gan slēpojot, slidojot un braucot ar kamaniņām iegūtās traumas.

lasīt tālāk