2011-05-05 16:40:45 0 komentāri

Šodien Rīgas domes Budžeta komisijas sēdē tika akceptēts pilsētas 2011. gada budžeta grozījumu projekts, kurā paredzēts palielināt finansējumu sociālajam atbalstam, sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai, sabiedriskajam transportam un citām pašvaldības darbības jomām.

lasīt tālāk

2011-05-05 16:35:09 0 komentāri

Lai 2011.gada programmas ietvaros tiktu izmantots visi EK piešķirtie resursi un labdarības organizāciju izdales punktos neveidotos uzkrājumi, kas apgrūtinātu pārtikas piegādi un arī izdali, ZM sadarbībā arī Labklājības ministriju (LM), Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Sarkano Krustu nolēma 2011.gadam paplašināt pārtikas komplektu saņēmēju loku, papildus trūcīgajām personām tajā iekļaujot maznodrošinātās personas, personas ar medicīnas atvieglojumu izziņām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 150 latu, un personas, kuras ārkārtas situācijas (stihisku nelaimju vai iepriekš neparedzamu apstākļu) dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

lasīt tālāk

2011-05-05 15:19:10 0 komentāri

Kā jau ziņots, darbu ir sācis Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis. 66016001 Diemžēl nedzirdīgie nevar izmantot šo pakalpojumu patstāvīgi – ar īsziņu palīdzību.

lasīt tālāk

2011-05-05 14:55:05 2 komentāri

11. maijā uz tikšanos klubiņā uzaicinātas Rīgas domes Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes priekšniece Kristīna Liepiņa un Pārvaldes Tiesiskā regulējuma vadītāja Vineta Dārzniece.

lasīt tālāk

2011-05-03 15:00:55 0 komentāri

Jūrmalas pilsētas dome līdz 1.jūnijam aicina iesniegt pieteikumus veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu konkursam. Jūrmalas pilsētas dome savā budžetā tam paredzējusi līdzekļus. Iesniegtos pieteikumus izvērtēs domes Veselības un sociālo jautājumu komiteja pēc sešiem kritērijiem desmit ballu sistēmā.

lasīt tālāk

2011-05-03 12:14:54 1 komentārs

13. aprīlī Apeirona telpās diskusiju klubiņa ietvaros notika tikšanās ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes vadītāja vietnieku Guntaru Ruskuli. Uzzinājām ļoti daudz ko par Rīgas apkaimēm.

lasīt tālāk

2011-05-03 10:10:21 0 komentāri

Jau 14. gadu pēc kārtas Latvijā tiek aktualizēta elpceļu saslimšana – astma. No plkst.14.00 Vecrīgā, Līvu un Doma laukumā tiks īstenota informatīva kampaņa „Astma internetā” – tiks dalītas vizītkartes ar informāciju par interneta vietnēm, kurās latviešu valodā atrodama informācija par plaušu slimībām.

lasīt tālāk

2011-05-02 15:42:37 0 komentāri

Pirms kāda laika rakstījām par to, ka klubā „Kefīrs” netika ielaista neredzīga meitene. Kā neielaišanas iemesls norādīts jaunietes izskats un klubā esošie iekšējās kārtības noteikumi. Tiesībsargs pēc savas iniciatīvas ierosināja pārbaudes lietu.

lasīt tālāk

2011-05-02 12:28:58 0 komentāri

Skrējienā, kas notiks 28.augustā, plānots iegūt līdzekļus, lai bērniem ar kustību traucējumiem būtu iespēja apmaksāt tos rehabilitācijas pakalpojumus, kurus neapmaksā valsts.

lasīt tālāk

2011-05-02 11:54:44 0 komentāri

Š.g. 30.aprīlis bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai "Cerību spārni" kļuvusi par vēsturisku un ļoti nozīmīgu dienu. Šajā dienā tika parakstīts zemes, uz kuras tiks veidota Kopiena "Cerību sēta", kurā dzīvos un strādās jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, dāvinājuma līgums.

lasīt tālāk