2011-03-01 12:29:50 0 komentāri

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi", īstenojot Eiropas Sociālā fonda, Latvijas valsts un Sorosa Fonda Latvija finansiāli atbalstītu projektu, ir veikusi ilgtermiņa plānošanas dokumentu un politikas plānošanas dokumentu sociālajā jomā analīzi, vērtējot cilvēku ar invaliditāti vajadzību atspoguļojumu, kā arī plānošanas dokumentu savstarpējo sasaisti.

lasīt tālāk

2011-03-01 12:21:22 1 komentārs

Ārsti speciālisti norāda, ka šobrīd Latvijā strauji pieaug cilvēku skaits darba spējīgā vecumā, kuri sirgst ar atmiņas un citiem viegliem kognitīviem jeb izziņas traucējumiem. Kā norāda neiroloģe Dr.Med. Inese Blumberga, novērojumi ikdienas praksē liecina, ka traucējumi tiek konstatēti vidēji katram desmitajam pacientam šajā vecuma grupā.

lasīt tālāk

2011-03-01 12:12:31 0 komentāri

MFD Veselības centrs "Pārdaugava" piedāvā iedzīvotājiem īpašu medicīnisko pakalpojumu komplektu, kas ir ieteicams cilvēkiem, kuriem ir novērojami sekojoši simptomi: galvas reiboņi, atmiņas traucējumi, depresija, galvassāpes un muguras sāpes.

lasīt tālāk

2011-02-28 15:16:48 1 komentārs

Kā zināms, Nedzirdīgo ziemas olimpiskās spēles, kurām vajadzēja sākties 18. februārī gandrīz pēdējā brīdi tika atceltas. Vairāku valstu delegācijas tobrīd jau bija devušās ceļā uz Slovākiju.

lasīt tālāk

2011-02-28 14:19:01 2 komentāri

2.martā Vācijas vēstniecības Rīgā aizsardzības atašejs pasniegs vairākiem Latgales reģiona sociālās aprūpes centriem dāvinājumu - kopumā 20 slimnīcu gultas vairāk nekā 3000,- eiro vērtībā, lai tādējādi palīdzētu uzlabot trūcīgo cilvēku aprūpes apstākļus.

lasīt tālāk

2011-02-28 12:27:20 0 komentāri

Valsts kompensācijas apjomu C hepatīta ārstēšanai nepieciešamajiem medikamentiem no 50% līdz 75% plāno palielināt, sākot ar 1.martu, paredz Ministru kabineta komitejā akceptētie grozījumi Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā.

lasīt tālāk

2011-02-28 12:15:45 0 komentāri

Lai Latvijas bērniem ar īpašām vajadzībām būtu vieglāk iekļauties mūsu sabiedrībā un viņi saņemtu līdzvērtīgu izglītību, nepieciešams radīt specializētus bezmaksas digitālus un multimediālus mācību materiālus izmantošanai ne tikai mācību stundās skolā, bet arī mājās.

lasīt tālāk

2011-02-25 17:25:17 0 komentāri

28.februārī, jau ceturto gadu pēc kārtas, Eiropas reto slimību organizācija (EURODIS) kopā ar nacionālajām reto slimību pacientu organizācijām atzīmēs Reto slimību dienu. Šo dienu Latvijā atzīmēs arī Reto slimību biedrība Caladrius, kas šajā dienā aicina ikvienu interesentu uz lekciju par ģenētiku.

lasīt tālāk

2011-02-25 10:20:22 0 komentāri

Rīgā sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek sniegta saskaņā ar likumu "Par sociālo drošību", Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem.

lasīt tālāk

2011-02-24 15:09:03 4 komentāri

Lai cilvēki paši varētu veikt iemaksas pensiju apdrošināšanai, ja darba devējs nebūs veicis likumā noteiktās sociālās iemaksas, Labklājības ministrija (LM) ir sagatavojusi jaunus noteikumus.

lasīt tālāk