2011-07-20 12:46:59 0 komentāri

Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) paveikts milzīgs darbs un radīts zāļu aktīvo vielu nosaukumu saraksts trijās -- latviešu, latīņu un angļu - valodās. Iecere sakārtot nosaukumus, proti, radīt jaunus terminus, no vairākiem lietotiem nosaukumiem izvēlēties vienu ar skaidru pamatojumu u. c., aģentūrā bija jau sen.

lasīt tālāk

2011-07-20 10:49:44 0 komentāri

Vasaras mēnešos, it īpaši iestājoties karstajam laikam, Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību medikamentu uzglabāšanai atbilstoši norādēm zāļu lietošanas pamācībā. Medikamenta kvalitāti nevar garantēt pat ražotāja noteiktā derīguma termiņa laikā, ja glabāšana nenotiek atbilstoši ražotāja norādījumiem, arī uzglabājot mājas apstākļos.

lasīt tālāk

2011-07-20 10:46:15 0 komentāri

Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - NVA) ir saņemti 198 projektu iesniegumi Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) atbalstītās aktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrajā kārtā. Projektos plānots attīstīt un ieviest sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas pietuvināti ģimenes videi - dienas centrus, mobilo brigāžu un aprūpes mājās pakalpojumus, patversmes, krīzes centrus, specializētās darbnīcas u.c. Projektu īstenotājiem sociālo pakalpojumu attīstīšanā nebūs jāiegulda līdzfinansējums, jo projekta īstenošanas izmaksas 100% apmērā segs ESF atbalsts. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 2011.gada 11.jūlijs.

lasīt tālāk

2011-07-19 14:19:48 0 komentāri

Accenture Latvijas filiāle piedāvā nopietnu darbu datorspeciālistam, kurš varētu būt piemērots cilvēkam ar invaliditāti.

lasīt tālāk

2011-07-19 13:36:05 0 komentāri

Valdība nolēma piešķirt 6,6 miljonus latu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Veselības ministrijai (VM) veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

lasīt tālāk

2011-07-19 11:25:22 1 komentārs

Finanšu ministrija ir sagatavojusi tiesību aktu izmaiņas, paredzot atbrīvojumu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas par transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam, vai tā laulātajam apgādībā ir bērns invalīds ar pārvietošanās traucējumiem.

lasīt tālāk

2011-07-18 14:05:47 2 komentāri

Invalīdu tiesību aizsardzības centrs nosūtījis atklātu vēstuli Valsts Prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai, Ministru Prezidentam, Labklājības ministrei un Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai.

lasīt tālāk

2011-07-15 17:21:24 1 komentārs

10.- 16. jūlijā Turcijas pilsētā Kaisery notiek 8. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikā. Tajā piedalās arī Latvijas komanda. Un klāt ir arī zelta medaļa!

lasīt tālāk

2011-07-15 12:40:11 0 komentāri

14.07.2011. Veselības inspekcija organizēja tikšanos ar invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” pārstāvjiem, piedaloties Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniekam Jurim Bundulim. Šajā tikšanās reizē galvenais sarunu temats bija aptieku pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām.

lasīt tālāk

2011-07-15 11:42:58 2 komentāri

14.jūlijā juriste, biedrības "Demokrātiskie patrioti" biedre, Ieva Brante iesniedza Satversmes tiesā konstitucionālo sūdzību par bērnu invalīdu diskrimināciju ar prasību izvērtēt Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma vairāku pantu neatbilstību Satversmei.

lasīt tālāk