2011-05-09 12:14:52 1 komentārs

Rīgas ielās notiek Krievijas TV seriāla ar darba nosaukumu "Apgabala drāmas teātris" (Obldramteatr) filmēšana. Seriāla notikumi risinās palielā provinciālā pilsētā Krievijā, apgabala centrā, kur ir teātris, augstskola un pat tramvajs. Notikumi norisinās 1949.gadā, Staļina 70-tajā dzimšanas gadā. Visi, kas vēlas piedalīties seriāla filmēšanas tapšanā tiek aicināti pieteikties masu skatu filmēšanā 26.maijā un 27.maijā k/n "Ziemeļblāzma".

lasīt tālāk

2011-05-06 16:50:39 0 komentāri

Sarkanā Krusta (SK) diena visā pasaulē tiek atzīmēta 8.maijā, Sarkanā Krusta dibinātāja Anrī Dināna (Henry Dunant) dzimšanas dienā.

lasīt tālāk

2011-05-06 16:44:18 0 komentāri

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka valsts pamatlikumam neatbilst grozījumi Ministru kabineta noteikumos par stipendijām, kas prioritāri stipendiju saņemšanu paredz sociāli mazāk aizsargātiem studentiem – invalīdiem, bāreņiem, ut.tml.

lasīt tālāk

2011-05-06 15:04:30 0 komentāri

Vaivaru pamatskolas teritorijā (Skautu ielā 2, Jūrmalā) 12.maijā notiks tradicionālais skolēnu fizisko āra aktivitāšu pavasara pasākums "Pepija tūrisma takās". Piedalīsies arī skolēni ar attīstības traucējumiem.

lasīt tālāk

2011-05-05 16:40:45 0 komentāri

Šodien Rīgas domes Budžeta komisijas sēdē tika akceptēts pilsētas 2011. gada budžeta grozījumu projekts, kurā paredzēts palielināt finansējumu sociālajam atbalstam, sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai, sabiedriskajam transportam un citām pašvaldības darbības jomām.

lasīt tālāk

2011-05-05 16:35:09 0 komentāri

Lai 2011.gada programmas ietvaros tiktu izmantots visi EK piešķirtie resursi un labdarības organizāciju izdales punktos neveidotos uzkrājumi, kas apgrūtinātu pārtikas piegādi un arī izdali, ZM sadarbībā arī Labklājības ministriju (LM), Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Sarkano Krustu nolēma 2011.gadam paplašināt pārtikas komplektu saņēmēju loku, papildus trūcīgajām personām tajā iekļaujot maznodrošinātās personas, personas ar medicīnas atvieglojumu izziņām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 150 latu, un personas, kuras ārkārtas situācijas (stihisku nelaimju vai iepriekš neparedzamu apstākļu) dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

lasīt tālāk

2011-05-05 15:19:10 0 komentāri

Kā jau ziņots, darbu ir sācis Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis. 66016001 Diemžēl nedzirdīgie nevar izmantot šo pakalpojumu patstāvīgi – ar īsziņu palīdzību.

lasīt tālāk

2011-05-05 14:55:05 2 komentāri

11. maijā uz tikšanos klubiņā uzaicinātas Rīgas domes Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes priekšniece Kristīna Liepiņa un Pārvaldes Tiesiskā regulējuma vadītāja Vineta Dārzniece.

lasīt tālāk

2011-05-03 15:00:55 0 komentāri

Jūrmalas pilsētas dome līdz 1.jūnijam aicina iesniegt pieteikumus veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu konkursam. Jūrmalas pilsētas dome savā budžetā tam paredzējusi līdzekļus. Iesniegtos pieteikumus izvērtēs domes Veselības un sociālo jautājumu komiteja pēc sešiem kritērijiem desmit ballu sistēmā.

lasīt tālāk

2011-05-03 12:14:54 1 komentārs

13. aprīlī Apeirona telpās diskusiju klubiņa ietvaros notika tikšanās ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes vadītāja vietnieku Guntaru Ruskuli. Uzzinājām ļoti daudz ko par Rīgas apkaimēm.

lasīt tālāk