2018-05-14 14:57:31 2 komentāri

Veselības ministrija, mazinot birokrātijas apjomu ārstniecības iestādēs un atvieglojot to pārvaldes darbu, rosina izmaiņas kārtībā, kas nosaka statistikas informācijas ievākšanu par veselības aprūpi*.

lasīt tālāk

2018-05-14 14:55:58 1 komentārs

8.maijā, Ministru kabineta sanāksmē tika apstiprināts Veselības ministrijas (VM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz izstrādāt veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi. Tā nodrošinās informāciju par personām, kurām – un kādā apjomā – ir tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus*.

lasīt tālāk

2018-05-14 12:52:50 1 komentārs

Lai vērstu uzmanību insulta profilaksei un slimības postošajām sekām, ik gadu maija sākumā tiek atzīmēta Eiropas Insulta diena. Šogad par godu Eiropas Insulta dienai pacientu biedrība “ParSirdi.lv” un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Studentu pašpārvalde aicina uz pasākumu ar devīzi “Esi soli priekšā insultam!”, kas notiks 15. maijā plkst. 15.00-18.00 Latvijas Universitātes (LU) galvenās ēkas foajē, Raiņa bulvārī 19.

lasīt tālāk

2018-05-11 14:54:24 1 komentārs

No maija līdz oktobrim Labklājības ministrijas (LM) uzdevumā tiks veiktas vides pieejamības ekspertu konsultācijas par vides pieejamības nodrošināšanas pasākumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos. Konsultāciju veikšanai ir noslēgts līgums ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju "Sustento".

lasīt tālāk

2018-05-07 14:51:17 1 komentārs

2004.gadā tika uzņemta filma "Vecrīgas iekarošana". Jānoskaidro, kas 14 gadu laikā mainījies?

lasīt tālāk

2018-05-07 14:43:33 1 komentārs

Šogad ir atvieglota caurlaižu reģistrēšana arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas.

lasīt tālāk

2018-05-07 13:45:46 1 komentārs

No 2020. gada 1. janvāra cilvēki, kuriem ikdienā nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, saņemot no valsts atbilstošu kompensāciju, varēs to izvēlēties paši atbilstoši savām vajadzībām un bez valsts noteikta starpnieka. Ministru kabinets līdz tam noteiks tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas un saņemšanas kārtību, valsts kompensēto tehnisko palīglīdzekļu sarakstu un kompensācijas apjomu.

lasīt tālāk

2018-05-07 12:48:08 1 komentārs

3.maijā, Ministru kabineta sēdē apstiprināta kārtība, kādā veicamas veselības apdrošināšanas iemaksas*. Iemaksas būs veicamas reizi gadā, un šogad personas varēs tās veikt no 1.septembra.

lasīt tālāk

2018-05-07 11:49:17 2 komentāri

3.maijā, Ministru kabineta sēdē izskatīts Veselības ministrijas (VM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka Nacionālā veselības dienesta (NVD) konsultatīvās padomes organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību*.

lasīt tālāk

2018-05-02 14:50:18 1 komentārs

Studenti kopā ar Rīgas domi veic aptauju par to, kā 13-25 gadus veci jaunieši ar invaliditāti var pavadīt brīvo laiku Rīgā.

lasīt tālāk