2012-03-16 14:21:54 0 komentāri

Šī filma ir viens no pirmajiem sociālās animācijas žanra darbiem Latvijā jeb tā sauktais integrācijas kino. Filma neaicina nodarboties ar labdarību, dodot neredzīgajiem, bet gan aicina akceptēt to, ko viņi mums dod – savus stāstus, savu pasauli.

lasīt tālāk

2012-03-16 14:21:10 0 komentāri

23. martā plkst. 18 Latvijas Mākslas akadēmijā notiks filmas Notver skaņu (Catch a Sound) pirmizrāde. Filma veidota no fotogrāfijām un skaņu ierakstiem, ko radījuši neredzīgi, vājredzīgi un redzīgi jaunieši.

lasīt tālāk

2012-03-16 13:37:30 0 komentāri

Mūsu mērķis ir palīdzēt sociālo riska grupu cilvēkiem realizēt savus darbus visā pasaulē, iegūt starptautiskus kontaktus un patstāvīgus pasūtījumus. Mēs palīdzēsim Jums pasniegt savu produktu (piedāvāsim Jūsu darbus Rīgas veikalā, Latvijas gadatirgos un publiskos pasākumos. Nodrošināsim darbu fotografēšanu, apraksta izveidi, preces ievietošanu dažādās starptautiskās mājas lapās, preces piegādi pa visu pasauli, norēķināsimies ar Jums).

lasīt tālāk

2012-03-15 12:49:19 2 komentāri

Darba dienās no plkst.17.00 līdz 8.00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti, ģimenes ārsti un ārstu palīgi sniedz medicīniskas konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms vienkāršu saslimšanu gadījumos.

lasīt tālāk

2012-03-15 11:15:08 0 komentāri

16. martā plkst. 14. Rīgā, ES mājā Aspazijas bulvārī 28, notiks tematiskā diskusija „Personas ar invaliditāti. Iejūties viņu ādā!”, kurā piedalīsies arī tiesībsargs Juris Jansons.

lasīt tālāk

2012-03-14 10:40:43 1 komentārs

Rotari klubs sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un VAS Hipotēku un zemes banku īstenojis sen lolotu projektu – uzstādīta slīpā tipa paceļamā platforma pie daudzdzīvokļu mājas Loka ielā 4, lai ogrēnietis Raivo Zembahs, cilvēks ar īpašām vajadzībām, varētu izkļūt no dzīvokļa paša spēkiem

lasīt tālāk

2012-03-13 16:28:19 0 komentāri

To paredz valdībā otrdien, 13. martā, pieņemtie grozījumi „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumos". Līdz šim krūšu protēzes par valsts budžeta līdzekļiem varēja saņemt tikai trūcīgas personas.

lasīt tālāk

2012-03-13 13:09:01 0 komentāri

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hammarbergs šodien publicējis tematisko ziņojumu par personu ar invaliditāti tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautām sabiedrībā. Ziņojums tapa laika posmā no 2011. gada aprīļa līdz decembrim, konsultējoties ar vairākām starptautiska un nacionāla mēroga sabiedriskajām organizācijām. Arī biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” (RC ZELDA) piedalījās šī tematiskā ziņojuma veidošanā, gan apspriežot ziņojuma priekšlikumus un idejas ekspertu sanāksmē Dublinā, gan arī sniedzot komentārus ziņojuma projekta versijām.

lasīt tālāk

2012-03-12 14:20:32 0 komentāri

Pirmo reizi veselības apdrošināšanas polisē ir iekļauta psihoterapija. Kopš 2012. gada sākuma RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnikā „BTA Insurance Company” SE A3 polišu īpašnieki var saņemt ārstu–psihoterapeitu konsultāciju bez maksas.

lasīt tālāk

2012-03-09 14:36:25 0 komentāri

Nereti nedzirdīgajiem rodas grūtības, kad jāizsauc taksometrus – tad jāsūta īsziņa kādam dzirdīgajam cilvēkam, lai viņš izsauktu taksometru. Bet nakts stundās šie pakalpojumi nedzirdīgajiem gandrīz ir nepieejami, ja viņi neatrodas dzīvās satiksmes tuvumā. Tagad ir iespēja izmantot pakalpojumu, ko piedāvā zīmju valodas pratējs taksists Armands Brūvers.

lasīt tālāk