2011-09-02 09:52:34 0 komentāri

Kāda Rīgas Centrālcietuma apsardzes darbiniece apgalvo, ka kārtojot ieskaiti praktiskajā šaušanā, guvusi darba traumu – kļuvusi vājdzirdīga ar vienu ausi. Poligonā viņa neesot tikusi nodrošināta ar austiņām, lai gan tās lūgusi maiņas priekšniekam. Notikušo sākusi izvērtēt Valsts darba inspekcija, savukārt Centrālcietuma vadība noraida darbinieces apsūdzību un starp abām pusēm ieildzis konflikts. Par to sīkāk pastāstīts LNT raidījumā "Tautas balss" un rakstā TVNET portālā:

lasīt tālāk

2011-09-01 15:40:27 0 komentāri

10.septembrī pie tirdzniecības centra „ORIGO” vienpadsmit jaunatnes organizācijas, Rīgas Jauniešu mēneša pasākumu ietvaros, rīkos brīvprātīgā darba popularizēšanas aktivitātes, aicinot jauniešus kļūt par brīvprātīgajiem. Visas dienas garumā būs iespēja darboties Labo darbu stacijās, lai taptu noderīgas lietas dažādu sabiedrības grupu apciemojumiem. Aizraujošu jauniešu radošo programmu uz Summer stage un visas dienas aktivitātes vadīs grupas „Z-scar” solists Andris Kivičs. Būs noderīga informācija, Milžu spēles, Labie darbi, iespējas izzināt jaunatnes organizācijas, nofilmēt vēstījumu nākotnes pilsētai, Ielu mākslas darbnīcas, Zvaigžņoti fotomirkļi, baloni un autogrāfi pie Brīvprātības sienas-tādu aizraujošu dienu ikvienam jaunietim piedāvās jaunatnes organizācijas!

lasīt tālāk

2011-09-01 14:41:47 1 komentārs

No 1. septembra cilvēkiem ar dzirdes defektiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas, tiks nodrošināts surdotulka pakalpojums, par ko parūpēsies Latvijas Nedzirdīgo savienība.

lasīt tālāk

2011-08-31 13:53:35 1 komentārs

Pasāķuma sponsors un organizators bija Starptautiskais uzņēmums ”Sandoz” Latvija

lasīt tālāk

2011-08-31 13:35:43 4 komentāri

Fonds „Iespēju tilts” darbu sāka šī gada 8. martā. Tā ir Sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu un uzlabotu sociālās labklājības celšanu, lai aktivizētu pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē personām ar invaliditāti un maznodrošināto personu grupai, kā arī šīm personām sniegt nepieciešamo informāciju par viņiem interesējošiem jautājumiem; piedāvāt apgūt jaunas darba prasmes (amatniecības); mācīties ar interneta palīdzību saņemt nepieciešamo informāciju un saņemt jurista pakalpojumus.

lasīt tālāk

2011-08-31 10:18:18 0 komentāri

Pirms vairāk nekā desmit gadiem latviešu valodā tika izdota grāmata „Džonija” – par meiteni, kura kādā nelaimes gadījumā lauza mugurkaulu, praktiski zaudēja kustības spējas, bet – iemācījās zīmēt, turot mutē zīmuli. Sadarbībā ar Stīvu Estu šai grāmatai iznācis turpinājums „Džonija – Nākamais solis”.

lasīt tālāk

2011-08-30 17:54:59 0 komentāri

VIAA ESF apakšaktivitātē "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" otrajā atlases kārtā ir apstiprinājusi 14 projektus. Plānots, ka to īstenošanas gaitā atbalstu saņems 8511 bērni un jaunieši visā Latvijā.

lasīt tālāk

2011-08-30 15:46:46 0 komentāri

Trešdien, 31.augustā no plkst. 15.00 līdz 17.00 Rīgas domes sēžu zālē (Rātslaukums 1) notiks Labklājības departamenta organizēta konference "Bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitācija Rīgas pašvaldībā. Problēmas un risinājumi". Konferences mērķis - dalīties pieredzē ar bērnu vecākiem un nevalstiskajām organizācijām par Labklājības departamenta redzējumu bērnu rehabilitācijas plānu izstrādē un īstenošanā, uzklausīt vecāku un kaimiņvalsts Igaunijas ekspertu viedokli un ierosinājumus bērnu rehabilitācijas pakalpojumu sistēmas pilnveidošanā.

lasīt tālāk

2011-08-29 14:12:32 0 komentāri

5.septembrī plkst.16.00 ZELTA boulinga centrā tiks atklāta boulinga līga jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Līgā startēs Dauguļu, Katvaru, Ezersalas, Baltinavas Kristīgā skola, Palsmanes, Sveķu, Aleksandrovas un Gaujienas speciālās internātpamatskolas audzēkņi.

lasīt tālāk

2011-08-29 14:11:41 1 komentārs

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" 30.augustā Rīgā organizē projekta noslēguma pasākumu "Neatkarīga dzīve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem - no stratēģijas līdz rīcībai". Uz noslēgumu pasākumu ir aicināti nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, lai vienotos par kopīgu rīcības plānu kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošinājuma cilvēkiem ar invaliditāti īstenošanai dzīvē.

lasīt tālāk