2018-06-01 12:52:25 1 komentārs

Svētdien, 27.maija vakarā, Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā norisinājās "Latvijas neatkarīgās televīzijas" (LNT) un sadarbības partneru Bērnu slimnīcas fonda un mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Rimi Latvia" akcijas "Labestības diena" koncerts, kurā aicināja ziedot akcijas vēstnešiem Agnijai, Robertam, Veronikai, brāļiem Kristoferam un Emīlam, kā arī vēl 14 bērniem visā Latvijā.

lasīt tālāk

2018-05-28 14:17:13 1 komentārs

Ja Tevi interesē uzņēmējdarbība, ja esi nodomājis studēt vai to jau dari, tad aicinām Tevi informācijas dienas laikā uzzināt par Uzņēmējdarbības prasmju e-kursu un piedalīties tā pilnveidē

lasīt tālāk

2018-05-28 14:16:18 2 komentāri

Labklājības ministrija (LM) ir izstrādājusi vadlīnijas pasākumu organizatoriem vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai, kur sniegti praktiski ieteikumi, kā veidot pasākumus tā, lai visi iedzīvotāji vienlīdzīgi varētu piedalīties Latvijas simtgadei veltītos pasākumos un cilvēki ar invaliditāti būtu ne tikai kā skatītāji, bet arī aktīvi pasākumu veidotāji un līdzdalībnieki.

lasīt tālāk

2018-05-28 12:21:25 2 komentāri

26.maijā ap plkst.11.20 Liepājas pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Siena ielā, no elektriskā ratiņkrēsla esot izkritusi sieviete un ratiņkrēsls vairs nedarbojoties.

lasīt tālāk

2018-05-28 12:20:57 1 komentārs

Lai nodrošinātu vienotu pieeju medicīniskās palīdzības saņemšanā ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās nonākušiem pacientiem, plānots noteikt vienādus pacientu prioritizēšanas principus vienāda līmeņa slimnīcās – par to veselības ministre Anda Čakša ir vienojusies ar Latvijas Slimnīcu biedrību.

lasīt tālāk

2018-05-28 11:33:37 1 komentārs

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu arī 2018. gadā piedāvā pašvaldībām iespēju saņemt apmācības sociālā darba speciālistiem. Tieši viņi regulāri saskaras ar smagu un sarežģītu problēmu risināšanu un arvien komplicētāka kļūst individuālo sociālo gadījumu vadība, kas pieprasa profesionālu un holistisku pieeju. Līdz ar to sociālā darba speciālistiem ir kritiski nepieciešama regulāra profesionālās kompetences pilnveide.

lasīt tālāk

2018-05-28 11:26:38 1 komentārs

Projektā ir noteikti darbi, kuros nodarbinātās personas ir saistītas ar risku citu cilvēku veselībai. Tie ir darbi, kuros darbinieks veic darba pienākumus tuvā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, klientu vai pacientu, kā arī tiešā (pieskaroties ķermeņa audiem) vai netiešā veidā (pieskaroties koplietošanas priekšmetiem, aprīkojumam, instrumentiem u.tml.) saskaroties ar klientu, kad ir iespējama infekcijas pārnešana.

lasīt tālāk

2018-05-28 11:25:06 1 komentārs

Lai uzlabotu hronisko pacientu aprūpi, Veselības ministrija izstrādājusi noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana hronisku slimību, onkoloģisko, sirds un asinsvadu saslimšanu pacientiem stacionārajā ārstniecības iestādē*.

lasīt tālāk

2018-05-28 11:20:43 1 komentārs

8.maijā ap pulksten 19:35 Liepājas pilsētas pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka Brīvības ielā kāda persona staigājot pa ielas braucamo daļu, tādējādi traucējot satiksmi un apdraudot sevi.

lasīt tālāk

2018-05-23 14:27:46 1 komentārs

Turpmāk gadījumos, ja darba līgums darbiniekam tiks uzteikts, pamatojoties uz to, ka viņš nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums, kā arī tad, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, darba devējam nebūs jāsaņem arodbiedrības iepriekšēja piekrišana uzteikumam. Šajos gadījumos, uzsakot darba līgumu darbiniekam, kas ir arodbiedrības biedrs, darba devējam būs iepriekš jāinformē arodbiedrība un jākonsultējas ar to.

lasīt tālāk