2011-07-25 10:50:11 0 komentāri

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana ietvaros ir noslēdzies darbs pie vairāku Eiropas Savienības valstu invaliditātes noteikšanas sistēmu izpētes. Būtiskākais secinājums - visās pētītajās valstīs īpašs uzsvars tiek likts uz savlaicīgu invaliditātes risku identificēšanu un novēršanu, rehabilitāciju, kā arī personu ar funkcionāliem ierobežojumiem integrēšanu darba tirgū. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti turpmāk ESF projektā, strādājot pie invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošanas Latvijā.

lasīt tālāk

2011-07-22 14:36:12 0 komentāri

Latvijas iedzīvotājiem slimnīcās sniegtās neatliekamās palīdzības gadījumu skaits šā gada pirmajā pusgadā būtiski pārsniedz Veselības ministrijas (VM) plānoto un arī apmaksāto gadījumu skaitu par 25% līdz 85%, teikts Latvijas Slimnīcas biedrības vēstulē Valsts prezidentam, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, Ministru prezidentam, veselības ministram un Latvijas Pašvaldību savienībai.

lasīt tālāk

2011-07-22 11:04:22 2 komentāri

Sestdien, 23. jūlijā, notiks tautas nobalsošana par 10. Saeimas atlaišanu. Vai jau esat noskaidrojuši tuvāko vai pieejamāko vēlēšanu iecirkni?

lasīt tālāk

2011-07-22 10:10:18 1 komentārs

24. gadus vecais skrējējs no Dienvidāfrikas Oskars Pistoriuss jau ilgāku laiku cīnās, lai viņam atļauj piedalīties sacensībās kopā ar „normālajiem” sportistiem. Lai gan viņam kopš bērnības amputēti kāju apakšstilbi, izmantojot speciālas protēzes, Oskara rezultāti skriešanā ir ļoti augsti.

lasīt tālāk

2011-07-21 16:41:14 0 komentāri

Ceturtdien, 21.jūlijā, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu vairāk nekā Ls 4000,- no pašvaldības 2011. gada budžeta rezerves fonda Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas-attīstības centra struktūrvienības Dzirdes centrs telpu (L.Paegles iela 5/7) izbūvei.

lasīt tālāk

2011-07-21 11:02:00 10 komentāri

Izmantojiet bezmaksas izglītošanās iespējas – veiciet profesionālās piemērotības noteikšanu, apgūstiet profesiju Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā.

lasīt tālāk

2011-07-20 12:46:59 0 komentāri

Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) paveikts milzīgs darbs un radīts zāļu aktīvo vielu nosaukumu saraksts trijās -- latviešu, latīņu un angļu - valodās. Iecere sakārtot nosaukumus, proti, radīt jaunus terminus, no vairākiem lietotiem nosaukumiem izvēlēties vienu ar skaidru pamatojumu u. c., aģentūrā bija jau sen.

lasīt tālāk

2011-07-20 10:49:44 0 komentāri

Vasaras mēnešos, it īpaši iestājoties karstajam laikam, Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību medikamentu uzglabāšanai atbilstoši norādēm zāļu lietošanas pamācībā. Medikamenta kvalitāti nevar garantēt pat ražotāja noteiktā derīguma termiņa laikā, ja glabāšana nenotiek atbilstoši ražotāja norādījumiem, arī uzglabājot mājas apstākļos.

lasīt tālāk

2011-07-20 10:46:15 0 komentāri

Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - NVA) ir saņemti 198 projektu iesniegumi Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) atbalstītās aktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrajā kārtā. Projektos plānots attīstīt un ieviest sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas pietuvināti ģimenes videi - dienas centrus, mobilo brigāžu un aprūpes mājās pakalpojumus, patversmes, krīzes centrus, specializētās darbnīcas u.c. Projektu īstenotājiem sociālo pakalpojumu attīstīšanā nebūs jāiegulda līdzfinansējums, jo projekta īstenošanas izmaksas 100% apmērā segs ESF atbalsts. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 2011.gada 11.jūlijs.

lasīt tālāk

2011-07-19 14:19:48 0 komentāri

Accenture Latvijas filiāle piedāvā nopietnu darbu datorspeciālistam, kurš varētu būt piemērots cilvēkam ar invaliditāti.

lasīt tālāk