2012-12-05 13:20:21 0 komentāri

Eiropas Brīvprātīgā darba gada izskaņā 2011. gada 5. decembrī visā Latvijā tiks svinēta Starptautiskā Brīvprātīgo darba diena. Ar vērienīgu akciju Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar nevalstiskajām organizācijām un visdažādāko nozaru pārstāvjiem – politiķiem, aktieriem, mūziķiem, sportistiem un daudziem citiem - veltīs vienu stundu darbam organizācijās un iestādēs, kur brīvprātīgo darbam ikdienā ir neatsverama nozīme.

lasīt tālāk

2012-12-05 10:32:10 0 komentāri

2012.gada laikā paveikta virkne pasākumu, lai palielinātu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti - ieviesti jauni pakalpojumi, izveidotas pieejamas telpas, ieviestas jaunas apliecības. Neraugoties uz paveikto, darbs aktīvi turpināsies arī nākamgad, jo atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti vienlaikus ir arī viena no Labklājības ministrijas (LM) prioritātēm 2013.gadā.

lasīt tālāk

2012-12-04 10:20:05 2 komentāri

Jau atkal ir pienācis 3. decembris – Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena! Tā ir diena, kad visā pasaulē izvērtē padarīto cilvēku ar invaliditāti jomā, aktīvi iestājās par savu tiesību aizstāvību, kā arī mēģina nospraust nākotnes mērķus. Pasaules prakse rāda, ka šī ir atskaites diena, un īpaši nevalstiskās organizācijas cenšas izdomāt kādas jaunas pieejas savu tiesību aizsardzībā.

lasīt tālāk

2012-12-03 19:23:12 0 komentāri

No nākamā gada Rīgā par 25 latiem plāno palielināt pašvaldības sociālo darbinieku algas. Šādu priekšlikumu otrdien, 4.decembrī izskatīs Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja. Pretējā gadījumā var gadīties, ka sociālajiem darbiniekiem nāksies griezties pašiem pie sevis pēc palīdzības.

lasīt tālāk

2012-12-03 19:05:21 0 komentāri

Ne visu var paspēt vienā dienā. Aizputes invalīdu un diabēta biedrība „Cerība” savus svētkus kultūras namā atzīmēs trešdien, 5. decembrī plkst. 11.

lasīt tālāk

2012-12-03 18:35:35 0 komentāri

Jau trešo reizi 3. decembrī Jēkaba ielas namā notika diskusija „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”, uz kuru tika aicināti Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvji. Šajā dienā, atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, Saeimā tika atklāta arī pirmā Latvijā un Baltijā ceļojošā fotogrāfiju izstāde „Tu esi. Tu vari.” par paraolimpiskajām spēlēm.

lasīt tālāk

2012-12-02 12:59:15 0 komentāri

Īpašs sveiciens Starptautiskajā cilvēku ar invalidītāti dienā: nedzirdīgo bērnu (kuriem ir implanti) koris izpilda bītlu "Yellow submarine"! Aizkustinoši!

lasīt tālāk

2012-12-02 03:08:49 0 komentāri

Neaizsargātu sociālo grupu problēmas iegūt darbu, vides piesārņojums iedzīvotāju dzīvesvietas apkārtnē, emigrācija un citas sociālas problēmas cenšas risināt sociālā uzņēmējdarbība. Latvijā šāda veida uzņēmējdarbība ir sastopama, taču šobrīd trūkst tiesiskā regulējuma bāzes, kas šo jomu sakārtotu.

lasīt tālāk

2012-11-29 22:24:44 0 komentāri

Saeima ceturtdien, 29.novembrī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma apjomīgus grozījumus Civillikumā un saistītajos likumos, ieviešot jaunu, starptautiskajām tiesību normām atbilstošu rīcībspējas regulējumu un tādējādi novēršot Civillikuma neatbilstību Satversmei un ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.

lasīt tālāk

2012-11-29 19:53:44 0 komentāri

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir pacientiem ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem nodrošināt šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu. Tie ir ārsta speciālista konkrētam pacientam nozīmēti viens vai vairāki pakalpojumi – procedūras, konsultācijas, ko sniedz fizikālās un rehabi¬li¬tācijas medicīnas ārsti, rehabilitologi un funkcionālie speciālisti.

lasīt tālāk