2013-06-26 14:03:48 0 komentāri

Valdība vienojusies apstiprināt sagatavotos precizējumus Bāriņtiesu darbības noteikumos un Audžuģimeņu noteikumos. Tas darīts, lai rīcībspējas tiesisko regulējumu ieviestu atbilstoši Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā šogad izdarītajām izmaiņām.

lasīt tālāk

2013-06-26 14:02:45 0 komentāri

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus turpmāk varēs saņemt arī strādājošie cilvēki (darba ņēmēji un pašnodarbinātie) ar funkcionāliem traucējumiem pensijas vecumā, tādējādi paplašinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju loku.

lasīt tālāk

2013-06-26 14:01:53 0 komentāri

Pilnveidos invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību tiem cilvēkiem, kuri pēc invaliditātes pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai.

lasīt tālāk

2013-06-25 22:15:26 0 komentāri

20.jūnijā Apeirona diskusiju klubiņā tikāmies ar Latvijas Baltkrievu Savienības vadītāju Valentīnu Piskunovu.

lasīt tālāk

2013-06-25 14:17:40 0 komentāri

Šā gada 5. jūnijā atklāta unikāla e-platforma www.ngolatvia.lv, kura turpmāk nodrošinās sabiedrību ar izsmeļošu datubāzi latviešu, krievu un angļu valodā par Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO), kā arī kalpos kā informatīvs resurss trešo valstu valstspiederīgajiem. Atklāšanas pasākumā piedalījās valsts un NVO pārstāvji, kā arī trešo valstu valstspiederīgie, kuri piedalījās arī e-platformas koncepcijas izstrādē. Tās izveide tapusi Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētā projekta „Kopā. Vienoti. Aktīvi.” ietvaros.

lasīt tālāk

2013-06-15 13:10:53 0 komentāri

Brilles vājredzīgiem cilvēkiem, spēļu laukuma ierīkošana, vasaras sporta spēles cilvēkiem ratiņkrēslos – šīs ir trīs studentu idejas sociālās vides uzlabošanai, kas ieguvušas augstāko žūrijas vērtējumu un vislielāko atbalstu publiskajā balsojumā. Šīs idejas saņems Swedbank un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda rīkotā sociālo projektu konkursa OPEN MIND finansējumu.

lasīt tālāk

2013-06-15 02:47:46 0 komentāri

Krievijas „Runas tehnoloģiju centra” speciālisti demonstrēja savas izstrādnes, kas spēj runu reālā laikā automātiski pārvērst tekstā.

lasīt tālāk

2013-06-14 16:28:46 0 komentāri

Ceturtdien, 20.jūnijā plkst.15:00 Apeirona diskusiju klubiņā paredzēta tikšanās ar Latvijas Baltkrievu Savienības vadītāju Valentīnu Piskunovu.

lasīt tālāk

2013-06-12 14:00:24 0 komentāri

Latvijas Disleksijas biedrības projekta „Atbalsts jauniešiem ar disleksiju sabiedrībā un izglītībā” ietvaros aicina uz informatīviem semināriem, par disleksiju un mūsdienīgu lasītapmācību. Tie notiks Rīgā, viesnīcas „Laine” konferenču zālē, Skolas ielā 11. Semināru norises: sestdienās – 27. jūlijā, 17. augustā un 14. septembrī, no plkst. 11.00 līdz 15.30.

lasīt tālāk

2013-06-12 13:27:57 0 komentāri

Spānijas augstās tehnoloģijas uzņēmums Tech4Freedom izstrādājis ierīci, kas neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem ļaus daudz brīvāk un neatkarīgāk sportot un aktīvi atpūsties.

lasīt tālāk