2012-12-02 12:59:15 0 komentāri

Īpašs sveiciens Starptautiskajā cilvēku ar invalidītāti dienā: nedzirdīgo bērnu (kuriem ir implanti) koris izpilda bītlu "Yellow submarine"! Aizkustinoši!

lasīt tālāk

2012-12-02 03:08:49 0 komentāri

Neaizsargātu sociālo grupu problēmas iegūt darbu, vides piesārņojums iedzīvotāju dzīvesvietas apkārtnē, emigrācija un citas sociālas problēmas cenšas risināt sociālā uzņēmējdarbība. Latvijā šāda veida uzņēmējdarbība ir sastopama, taču šobrīd trūkst tiesiskā regulējuma bāzes, kas šo jomu sakārtotu.

lasīt tālāk

2012-11-29 22:24:44 0 komentāri

Saeima ceturtdien, 29.novembrī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma apjomīgus grozījumus Civillikumā un saistītajos likumos, ieviešot jaunu, starptautiskajām tiesību normām atbilstošu rīcībspējas regulējumu un tādējādi novēršot Civillikuma neatbilstību Satversmei un ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.

lasīt tālāk

2012-11-29 19:53:44 0 komentāri

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir pacientiem ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem nodrošināt šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu. Tie ir ārsta speciālista konkrētam pacientam nozīmēti viens vai vairāki pakalpojumi – procedūras, konsultācijas, ko sniedz fizikālās un rehabi¬li¬tācijas medicīnas ārsti, rehabilitologi un funkcionālie speciālisti.

lasīt tālāk

2012-11-29 10:06:04 0 komentāri

Lai atbalstītu sociāli mazāk aizsargātus iedzīvotājus, Rīgas dome nākamgad plāno paplašināt to iedzīvotāju kategoriju skaitu, kam noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa . Par šādu nodomu pašvaldība paziņoja jau šā gada 19.oktobrī.

lasīt tālāk

2012-11-29 10:04:26 0 komentāri

Ir pienācis laiks atrotīt piedurknes un sākt veidot eksponātus izstādei “50 ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNES”

lasīt tālāk

2012-11-28 13:32:56 0 komentāri

Tuvojoties Starptautiskajai cilvēku ar invaliditāti dienai, atgādināsim, ka pirms vairākiem gadiem apvienības „Apeirons” videostudija uzņēma pusstundu ilgu filmu „Mulsums” par kādu neredzīgu jaunieti.

lasīt tālāk

2012-11-28 12:17:36 0 komentāri

Latvijas Vēstnesis publicē skaidrojumu, kāds ir valsts atbalsts strādājošajiem un nestrādājošajiem cilvēkiem ar 3. grupas invaliditāti.

lasīt tālāk

2012-11-28 10:07:40 0 komentāri

Pasaules AIDS dienas ietvaros Rīgas HIV profilakses punktos 29. un 30.novembrī un 1.decembrī jebkurš interesents varēs bez maksas veikt HIV testu.

lasīt tālāk

2012-11-27 22:01:22 0 komentāri

Aicināti visi Jelgavas pilsētas cilvēki ar īpašām vajadzībām- gan tie, kuri apvienojušies nevalstiskajās organizācijās, gan individuāli. Pasākums notiks š.g. 3.decembrī plkst.13:00 Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a.

lasīt tālāk