2014-06-12 12:25:37 0 komentāri

No 11. Līdz 16. jūnijam Čehijas pilsēta Brno notiek B divīzijas Eiropas čempionāts ratiņbasketbolā. Latvijas izlasi pārstāvēs 9 spēlētāj.

lasīt tālāk

2014-06-10 15:44:18 1 komentārs

29. maija „Profesiju karuselī” ar diskusijas dalībniekiem tikās Apeirona vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis.

lasīt tālāk

2014-06-10 14:00:47 0 komentāri

Sociālā uzņēmējdarbība daudzviet pasaulē pierādījusi, ka ar inovatīvām biznesa metodēm iespējams risināt sabiedrībā sasāpējušas problēmas. Latvijā tā ir jauna iniciatīva, diemžēl pagaidām ar tās atbalstu un attīstīšanu nevedas. Trūkst ne vien normatīvo aktu bāzes, bet arī sabiedrības izpratnes, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kāds atbalsts tai būtu nepieciešams.

lasīt tālāk

2014-06-10 11:38:34 0 komentāri

Sabiedrības integrācijas fonds aicina - izsakiet atzinību tiem valsts un/ vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri ar savu ikdienas darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā! Uzslavēsim tos darbiniekus, kuri jūsu organizācijai neliedz padoma vai palīdzības sasāpējušu jautājumu risināšanā un kuru profesionālais darbs un atbalsts ir ļāvis mazināt nevienlīdzīgu attieksmi pret dažādiem sabiedrības pārstāvjiem.

lasīt tālāk

2014-06-06 16:26:53 0 komentāri

Ceturtdienā plkst.15:00 Apeirona diskusiju klubiņa „Profesiju karuselī” kārtējais pasākums! Tiksimies ar tādas mazpazīstamas profesijas pārstāvi kā dekorators.

lasīt tālāk

2014-06-06 16:15:20 0 komentāri

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 26.maija sēdes Nr.8 § 2.1. lēmumu, izsludina projektu konkursus vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” finansējuma saņemšanai 2014.gadā.

lasīt tālāk

2014-06-06 11:28:53 0 komentāri

No 2014. gada 1. jūnija Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalsta mācību līdzekļu iegādei, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

lasīt tālāk

2014-06-05 12:37:36 0 komentāri

Tautas orientēšanās seriāla "Kurzemes-Zemgales Taku-ABC'2014" 4.kārta notiks 12. jūnijā, Ventspilī Reņķa dārzā. Starts no pl 16.00 līdz 19.30.

lasīt tālāk

2014-06-05 11:15:58 0 komentāri

Lai gan no malas var šķist, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piekļuve nozīmīgām būvēm pamazām tiek sakārtota, pastāv vairāki jautājumi, kas vēl joprojām nav atrisināti. Lai uzlabotu sabiedrības informētību šajā jautājumā, organizācijas "Apeirons" un "Babyroom" veidos mobilo aplikāciju "Mapeirons".

lasīt tālāk

2014-06-05 11:14:38 0 komentāri

Labklājības ministrija (LM) atbalsta Eiropas Komisijas (EK) izteiktos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām sociālās palīdzības sistēmā, nodrošinot atbilstošākus pabalstus iedzīvotājiem, lielāku uzsvaru liekot uz sociālajiem pakalpojumiem un cilvēku aktivizēšanu, kā arī uzlabojot aktīvās darba tirgus politikas pasākumu mērķēšanu un pārklājumu.

lasīt tālāk