2013-11-20 01:19:28 0 komentāri

Biedrības „Dižvanagi” sniegtā informācija par Mājas Neirorehabilitācijas programmu, kas var palīdzēt bērniem ar kavētu intelektuālo attīstību, uzvedības, valodas vai funkcionāliem traucējumiem, kā arī hiperaktivitāti un autismu. Programmu var izmantot arī bērniem, kuriem novērojama bieža slimošana un alerģijas.

lasīt tālāk

2013-11-20 01:04:29 0 komentāri

2. diskusija par DZĪVES KVALITĀTI LATVIJĀ - Transporta sistēma sarūkošā Latvijā

lasīt tālāk

2013-11-19 01:54:59 0 komentāri

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Tās nepieciešamas, lai nodrošinātu iespēju cilvēkiem ar invaliditāti līdzvērtīgi iesaistīties sabiedrībā un īstenot savas tiesības.

lasīt tālāk

2013-11-19 01:54:04 0 komentāri

Labklājības ministrija (LM) ir iecerējusi izveidot atbalsta mehānismu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ieviešot atbalsta personu institūciju. Tas ļaus labāk nodrošināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesībspēju un rīcībspēju, kā arī patstāvīgu dzīvi sabiedrībā

lasīt tālāk

2013-11-19 01:52:47 0 komentāri

Deinstitucionalizācija, sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība - šie ir trīs rīcības virzieni, kuros nākamajos sešos gados plānota sociālo pakalpojumu attīstība. Īstenojot šādu ilgtspējīgu sociālās aprūpes politiku, katram klientam būs iespējas saņemt tieši viņam vispiemērotāko sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu

lasīt tālāk

2013-11-16 16:35:15 0 komentāri

Jau otro gadu, sekojot citu pasaules valstu tradīcijai, 21.novembrī Latvijā tiek atzīmēta Izgulējumu diena, kuras ietvaros brūču speciālisti vēlas pievērst sabiedrības uzmanību izgulējumu problēmai un profilakses nozīmei.

lasīt tālāk

2013-11-13 03:00:44 0 komentāri

Cienījamie sociālie darbinieki! Savā un Labklājības ministrijas kolēģu vārdā profesijas svētkos sirsnīgi sveicu visus Latvijas sociālos darbiniekus, kas strādā pašvaldību un valsts iestādēs, kā arī pārstāv nevalstiskās organizācijas!

lasīt tālāk

2013-11-13 02:36:23 0 komentāri

Rehabilitācijas centrs “Krimulda” no 2.decembra piedāvā atlaides rehabilitācijs kursam

lasīt tālāk

2013-11-12 02:59:13 0 komentāri

Labklājības ministrija (LM) otrdien, 12.novembrī, sveic visus sociālos darbiniekus un pateicas par viņu ieguldītajām pūlēm, sniedzot palīdzību un atbalstu cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Latvijā sociālo darbinieku dienu kopš 1996.gada atzīmē novembra otrajā otrdienā.

lasīt tālāk

2013-11-12 01:15:39 0 komentāri

7.novembrī notikā pēdējā diskusija šajā gadā. Mūsu viesis bija Aidins Askerovs no Latvijas Azerbaidžānu kopienas,

lasīt tālāk