2014-02-18 19:04:10 14 komentāri

Biedrība “Saules zīmes” (www.sauleszimes.lv) izveidota, lai palīdzētu un atbalstītu cilvēkus ar psihiskās veselības problēmām, kā arī viņu tuviniekus.

lasīt tālāk

2014-02-17 14:14:21 1 komentārs

Invaliditāte nav šķērslis dziedāšanai! Un joprojām ir dažas vakances jauniešu korī!

lasīt tālāk

2014-02-07 01:31:26 0 komentāri

Sestdien, 8. februārī plkst. 18.00 ziņu portālā Delfi.lv un pirmajā Latvijas ģimenes portālā "Cālis" varēs vērot tiešraidi no labdarības koncerta "Deja Mazajai Sirsniņai", kas tapis sadarbībā ar sešiem tautas deju kolektīviem – "Daiļrade", "Dancis", "Līgo", "Rotaļa", "Teiksma" un "Vektors".

lasīt tālāk

2014-02-01 21:34:35 0 komentāri

Janvāra beigās apvienības Apeirons pārstāvji apmeklēja vairākas Kurzemes pilsētas un Klaipēdu, novērtējot projekta "Mana sociālā atbildība" rezultātus.

lasīt tālāk

2014-01-31 15:51:11

Veselības ministrija ir veikusi grozījumus MK noteikumos nr. 60, kas nosaka minimālās prasības ārstniecības iestādēm.

lasīt tālāk

2014-01-30 13:49:13 0 komentāri

2013. gada 13. decembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nolēma apstiprināt Biedrība „Iekļaujoties Pasaulē” projektu "Tu gribi, tu vari, tu dari" ( Nr. LV-12-E243-2013-R13). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas atbalstu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas " Jaunatne darbībā " apakšprogrammas 1.2. "Jauniešu iniciatīvas projekti" ietvaros.

lasīt tālāk

2014-01-30 00:00:04 0 komentāri

Jau trešo gadu apvienība "Apeirons" realizē nodarbinātības atbalsta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti. Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar invaliditāti pakalpojumu, lai mazinātu un novērstu sociālās izolētības risku, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un integrāciju darba tirgū.

lasīt tālāk

2014-01-24 16:52:37 0 komentāri

Labklājības ministrija (LM) cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem plāno pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu sniegšanu. Tādējādi šiem cilvēkiem uzlabosies iespējas iekļauties sabiedrībā, tostarp strādāt algotu darbu, iegūt izglītību un aprūpēt bērnus

lasīt tālāk

2014-01-23 16:53:53 0 komentāri

Trešdien, 22.janvārī, Saeima apstiprināja labklājības ministra amatā Saeimas deputātu Uldi Auguli.

lasīt tālāk

2014-01-17 23:38:28 70 komentāri

Pirmdien, 20.janvārī plkst. 17:00 notiks praktisks seminārs: Alternatīvā komunikācija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Lektores: Olga Šurkus un Jekaterina Tumaševica. Ieeja: bezmaksas

lasīt tālāk