2014-06-13 10:58:44 1 komentārs

Eiropā jauno medikamentu fiksētās devas kombinācija tika pētīta 2300 vīrushepatīta C pacientiem. Pētījumos piedalījās pacienti ar aknu cirozi, pacienti, kuri iepriekš nav saņēmuši ārstēšanu, kā arī pacienti, kuriem iepriekšējā ārstēšana bijusi neefektīva.

lasīt tālāk

2014-06-13 09:50:18 1 komentārs

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā 12.jūnijā norisinājās 7.zinātniski pētnieciskā konference, kurā pasniedzēji, studenti un sabiedrisko organizāciju pārstāvji diskutēja par ekonomiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem cilvēku ar invaliditāti izglītošanā un nodarbinātībā.

lasīt tālāk

2014-06-12 13:38:51 0 komentāri

Lai veicinātu sadarbību starp institūcijām un iesaistītu sabiedriskās organizācijas lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar invalīdu integrācijas veicināšanu, Labklājības ministrija 1997.gadā izveidoja Invalīdu lietu nacionālo padomi (ILNP). Līdzīga padome darbojas arī Rīgā.

lasīt tālāk

2014-06-12 13:02:52 1 komentārs

Šajās dienās tika veikta vides pieejamības apsekošana, lai apzinātu dažādas iestādes un vides objektus, kas pieejami cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem ar bērniem ratiņos Valmierā. Pieejamākos objektus gan šeit, gan citas vietās vēlāk apkopos mobilajā aplikācijā „Mapeirons”

lasīt tālāk

2014-06-12 12:25:37 0 komentāri

No 11. Līdz 16. jūnijam Čehijas pilsēta Brno notiek B divīzijas Eiropas čempionāts ratiņbasketbolā. Latvijas izlasi pārstāvēs 9 spēlētāj.

lasīt tālāk

2014-06-10 15:44:18 1 komentārs

29. maija „Profesiju karuselī” ar diskusijas dalībniekiem tikās Apeirona vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis.

lasīt tālāk

2014-06-10 14:00:47 0 komentāri

Sociālā uzņēmējdarbība daudzviet pasaulē pierādījusi, ka ar inovatīvām biznesa metodēm iespējams risināt sabiedrībā sasāpējušas problēmas. Latvijā tā ir jauna iniciatīva, diemžēl pagaidām ar tās atbalstu un attīstīšanu nevedas. Trūkst ne vien normatīvo aktu bāzes, bet arī sabiedrības izpratnes, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kāds atbalsts tai būtu nepieciešams.

lasīt tālāk

2014-06-10 11:38:34 0 komentāri

Sabiedrības integrācijas fonds aicina - izsakiet atzinību tiem valsts un/ vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri ar savu ikdienas darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā! Uzslavēsim tos darbiniekus, kuri jūsu organizācijai neliedz padoma vai palīdzības sasāpējušu jautājumu risināšanā un kuru profesionālais darbs un atbalsts ir ļāvis mazināt nevienlīdzīgu attieksmi pret dažādiem sabiedrības pārstāvjiem.

lasīt tālāk

2014-06-06 16:26:53 0 komentāri

Ceturtdienā plkst.15:00 Apeirona diskusiju klubiņa „Profesiju karuselī” kārtējais pasākums! Tiksimies ar tādas mazpazīstamas profesijas pārstāvi kā dekorators.

lasīt tālāk

2014-06-06 16:15:20 0 komentāri

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 26.maija sēdes Nr.8 § 2.1. lēmumu, izsludina projektu konkursus vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” finansējuma saņemšanai 2014.gadā.

lasīt tālāk