2014-04-17 10:21:01 0 komentāri

Lai sekmētu dabas tūrisma vides pieejamību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, Dabas aizsardzības pārvalde īstenos projektu „Zaļie maršruti bez šķēršļiem”. Tā rezultātā cilvēkiem ar invaliditāti tiks izveidota piemērota dabas tūrisma infrastruktūra, bet tūrisma nozarē strādājošie tiks apmācīti darbam ar šo ceļotāju kategoriju.

lasīt tālāk

2014-04-14 16:22:58 0 komentāri

Jau 5. gadu Apeironā organizējam tikšanos ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, speciālistiem, biedrībām, iestādēm un uzņēmumiem. Tātad, šogad mūsu diskusiju klubiņam ir jubilejas gads.

lasīt tālāk

2014-04-14 13:55:23 0 komentāri

Labklājības ministrijas ministra biroja vadītājs uzņēmās risināt visas neskaidrības ar pašvaldībām par asistenta pakalpojumu piešķiršanu.

lasīt tālāk

2014-04-11 18:40:58 1 komentārs

Mūsu uzņēmuma saistītais uzņēmums „Dekoru fabrika” vēlas pieteikties NVA projektam par nodarbinātības pasākumu veidošanu noteiktām personu grupām.

lasīt tālāk

2014-04-07 14:10:41 0 komentāri

Atvērto durvju dienās Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) aicinām skolēnus, izglītības speciālistus, sociālos darbiniekus un citus interesentus iepazīties ar izglītības iespējām SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolā un Koledžā par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, lai veicinātu nodarbinātību un sociālo integrāciju.

lasīt tālāk

2014-04-05 22:32:23 0 komentāri

Ceturtdien, 10. aprīli plkst. 15. notiks šogad pirmā tikšanās Apeirona diskusiju klubiņā. Mūsu viesis būs skolotāja Rita Briede.

lasīt tālāk

2014-04-05 22:24:38 0 komentāri

Atgādinām, ka tikai līdz 2014.gada 30.aprīlim var iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā, lai saņemtu pabalstu pārtikas iegādei. Lūdzam tos rīdziniekus, kas atbilst zemāk minētajiem kritērijiem neatstāt uz pēdējo brīdi iesnieguma iesniegšanu!

lasīt tālāk

2014-04-03 09:08:04 0 komentāri

Ja kāds saka, ka vides pieejamību nav iespējams nodrošināt atsevišķos gadījumos, tad aicinām noskatīties video!

lasīt tālāk

2014-04-02 14:37:33 0 komentāri

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vispārējās izglītības mūzikas skolotāju nodaļas ceturtā kursa studente Inga Putniņa sava bakalaura darba ietvaros veic pētījumu par cilvēku ar kustību traucējumiem iespēju iesaistīties muzicēšanā Rīgas pilsētā.

lasīt tālāk

2014-04-02 14:33:15 0 komentāri

Sacensības notiks 27. aprīlī Biķernieku kompleksajā sporta bāzē.

lasīt tālāk