2015-11-25 13:44:54 3 komentāri

Lai veicinātu personu ar invaliditāti pamattiesību un pamatbrīvību nodrošināšanu, Labklājības ministrija (LM) izskatīšanai valdībā virza "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam" īstenošanas plānu 2015.-2017.gadam.

lasīt tālāk

2015-11-25 12:50:25 0 komentāri

Ar migrēnu sirgstošo cilvēku ikdienas darbs visbiežāk ir saistīts ar komunicēšanu - 51,7% gadījumu vai ilgstošu strādāšanu pie datora - 18,3% gadījumu, atklājot sociālo kampaņu par migrēnu, informēja tās rīkotāji.

lasīt tālāk

2015-11-24 12:27:20 0 komentāri

Apeirona valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis nupat sniedzis interviju Latvijas radio korespondentei Mārai Rozenbergai.

lasīt tālāk

2015-11-23 16:02:14 0 komentāri

Invalīdu apvienība „Aizvējš” šogad 21.; 22. un 23.decembrī Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā rīkos personu ar invaliditāti darinātus rokdarbus un meistarojumus.

lasīt tālāk

2015-11-23 12:43:18 2 komentāri

Biznesa augstskolas Turība 1. kursa studentes Lauras Pavlovas intervija ar topošā teātra vadītāju Māri Pavlovu

lasīt tālāk

2015-11-23 12:02:26 0 komentāri

Rīgas Domē 02.12.2015 plkst. 12 notiks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes kārtējā sēde

lasīt tālāk

2015-11-23 11:58:07 0 komentāri

Latvijas Samariešu apvienība plāno veidot seminārus par aprūpes mājās sniegšanu bez speciālistu piesaistes. Tajos vēlamies Jūs iepazīstināt ar noderīgu informāciju par to, kā aprūpēt savu tuvinieku pašu spēkiem, īpašu uzmanību pievēršot personām, kurām nav zināšanu par aprūpes sniegšanu.

lasīt tālāk

2015-11-23 11:57:26 1 komentārs

Rīgas dome šogad atcēlusi vienreizējos pārtikas pabalstus 45 eiro apmērā trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem. Šīs izmaiņas skars apmēram 23 000 Rīgas iedzīvotāju, kas RD šogad ļaus ietaupīt līdz pat € 1 035 000.

lasīt tālāk

2015-11-19 17:05:06 0 komentāri

Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" pasniegs pateicības balvas cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgākajām vietām, ēkām, uzņēmējiem un cilvēkiem.

lasīt tālāk

2015-11-19 16:58:50 0 komentāri

Ziemassvētkos mums ir tikai tik daudz īsta prieka, cik daudz mēs varam nolasīt no ielīksmotām bērnu acīm un sejām. /Kārlis Skalbe/

lasīt tālāk