Konference Poltavā
Prezentācijas
Latvijas pārstāvis Aigars ukrainiešu vidū
Konferences norise
Pozitīvo piemēru apzināšana konferencē
Starptautisko attiecību veidošana
Ukrainas lauki